Novosti

Očekuje se smanjenje godišnje inflacije


Rezidentni predstavnik MMF-a za BiH Andrew Jewell izjavio je da ova međunarodna finansijska organizacija projektuje u 2023. godini smanjenje prosječne godišnje inflacije u BiH na šest odsto, a u narednoj godini na tri odsto.

“Prema našim projekcijama, realni rast BDP-a u 2023. godini je projektovan na dva odsto, te tri odsto u 2024. godini”, rekao je Jewell, ističući da su ove projekcije još vrlo neizvjesne.

Navodeći da pregovori novog saziva Savjeta ministara i MMF-a još nisu počeli, Jewell je naglasio da je za dogovaranje novog aranžmana potrebno da se vlasti usaglase o reformskim prioritetima.

“To opet zahtijeva da vlade na svim nivoima u BiH budu uspostavljene”, rekao je Andrew Jewell za “Dnevni avaz”.

On je dodao da MMF nije dobio zvaničan zahtjev vlasti u BiH za novi program.

Podsjetio je da 2020. godine nisu zaključili pregovore, jer nisu mogli da se usaglase sa vlastima u vezi sa ključnim reformama.