Biz analiza

Lista najvećih kompanija u Federaciji BiH za 2022. – Bingo na vrhu sa prihodom preko 1.6 milijardi KM


Prema najnovijim pokazateljima koje je objavila FIA, objavljujemo listu deset najvećih kompanija u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2022. godinu. Na vrhu liste nalazi se Bingo Tuzla, sa prihodom od 1.643.450.387 KM, koji je ostvario značajan rast u protekloj godini. Drugo mjesto zauzima Holdina d.o.o. Sarajevo sa prihodom od 1.592.462.661 KM, dok se na trećem mjestu nalazi JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo sa prihodom od 1.306.901.251 KM.

Ostale kompanije koje se nalaze na ovogodišnjoj listi su:

 1. Bingo Tuzla – 1.643.450.387 KM
 2. Holdina d.o.o. Sarajevo – 1.592.462.661 KM
 3. JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo – 1.306.901.251 KM
 4. ArcelorMittal Zenica d.o.o. Zenica – 1.054.452.307 KM
 5. Aluminij industrija D.O.O. Mostar – 1.003.341.362 KM
 6. HIFA-OIL d.o.o. Tešanj Tešanj – 819.631.178 KM
 7. G-Petrol d.o.o. Sarajevo Sarajevo – 780.410.015 KM
 8. GEN-I d.o.o. Sarajevo – 761.850.499 KM
 9. HIFA-Petrol d.o.o. Sarajevo – 731.415.777 KM
 10. Bores d.o.o. Kreševo – 658.307.814 KM

Top 10 kompanija sa najvećom dobiti u FBiH u 2022:

 1. BINGO d.o.o. Tuzla – 117.125.912 KM
 2. Sisecam soda Lukavac d.o.o. – 97.730.637 KM
 3. Lager d.o.o. Posušje – 64.877.943 KM
 4. Natron-Hayat d.o.o. Maglaj – 61.687.659 KM
 5. Aluminij Industrija d.o.o. Mostar – 55.888.383 KM
 6. BH Telecom D.D. Sarajevo – 54.993.361 KM
 7. Premier World Sport d.o.o. Čitluk – 46.023.604 KM
 8. Feal d.o.o. Široki Brijeg – 43.109.655 KM
 9. Arcelormittal Zenica d.o.o. – 41.169.906 KM
 10. Violeta d.o.o. Grude – 34.397.307 KM