Novosti

Kompanija iz Travnika preuzima poznatu firmu iz Bugojna


Kompanija A-BEST iz Travnika objavila je Ponudu za preuzimanje dioničkog društva Mlinpek iz Bugojna i spremna je da plati 1,56 KM po dionici, što predstavlja 9,75 odsto nominalne vrijednosti dionica.

Osnovni kapital Mlinpeka je podijeljen na 438.228 redovnih dionica na ime, nominalne vrijednosti 16 KM, a A-BEST već posjeduje 182.994 dionice ili njih 41,7577 odsto u ukupnom broju.

Sada su zainteresovani da preuzmu 255.234 dionica na ime, što predstavlja 58,2423 odsto, a ponuda za preuzimanje upućena je svim dioničarima Mlinpeka, s rokom važenja od 28 dana, koji počinju teći od dana objavljivanja Ponude u novinama (5. maj 2023).

Ponudilac će, takođe, kupiti i platiti dionice na kojima je zasnovano neko opterećenje (založno pravo, pravo plodouživanja, prava trećih lica na vrijednosnim papirima i drugi tereti), odnosno ograničenja prava iz vrijednosnih papira dioničara samo ako dioničar u periodu trajanja ponude za preuzimanje u Registru vrijednosnih papira FBiH provede postupak brisanja zasnovanog opterećenja.

Minpek je prošle godine imao ukupne prihode od 25,2 miliona maraka, rashode od 23,2 miliona i dobit od 1,8 miliona KM.

Na Sarajevskoj berzi (SASE) vidljivo je da je dionicama ovog emitenta posljednji put trgovano 27. januara 2021. godine po cijeni od 1,56 KM po dionici.

Trenutno im je najveći dioničar Mlinpek-Žitar iz Jajca s udjelom od 45,5772 odsto, a nakon A-BEST, ostatak čini više dioničara koji pojedinačno imaju ispod pet odsto udjela u vlasništvu, piše Ljudski.ba.