BiH

Nezvanični podaci pokazuju da BiH nedostaje 30.000 radnika


Čak i ugledni sarajevski restorani imaju problem sa pronalaskom konobara i kuhara, a hotelima nedostaje sobarica, spremačica i radnika na recepciji.

Razloga tome je više, s jedne strane državljani BiH odlaze na sezonski rad u inostranstvo, dok s druge strane zakoni u BiH ne omogućavaju olakšan uvoz radne snage i zbog višemjesečne procedure poslodavci ne uspijevaju pronaći prijeko potrebne radnike.

Direktorica trebevićkog Pino Nature hotela i suvlasnica turističke agencije Relax tours Aida Terzić rekla je u razgovoru za Klix.ba da se poslodavci s problemom pronalaska radnika susreću već duži niz godina.

“Kada govorimo o Pino Nature hotelu i Relax Tours agenciji mogu reći da možda najmanji problem s pronalaskom radnika imamo ove godine. Problem je sljedeći, radna snaga iz naše države odlazi na rad na primorje u aprilu i vraća se u oktobru i zadržava se ovdje u period tzv. ‘mrtve sezone’, kada nema nekog velikog posla”, kaže nam Terzić.

Podsjeća na problem nepostojanja adekvatne zakonske regulative koja bi omogućila uvoz radne snage. Kaže nam da su prošle godine preko indonezijske ambasade zaposlili kuhara Indonežanina koji se, nažalost, kratko zaržao u Pino Nature hotelu zbog loma noge i teške operacije koja je zatim uslijedila.

Prilikom pronalaska radnika ističe da su nailazili na veliki broj osoba koji se nalaze na birou za zapošljavanje, a zapravo ne žele da rade i ne traže posao.

“Nažalost moram povući i tu temu, jer smo bezbroj puta pozivali biro, a naravno i oglašavamo se na svim stranicama pa i na portalu Klix Posao po pitanju prijema radne snage. Međutim, iskustvo sa biroom je takvo da imamo veliki broj ljudi koji ne žele da rade. Samo se pojave i kažu možete li reći da nismo primjeni”, kaže Terzić.

Hotel i turistička agencija, kaže nam, imaju oko 80 posto stalne radne snage, a kao razlog tome navodi plate radnika koje su skoro uduplane u odnosu na dvije godine.

“Najteže je, čini mi se, naći osnovnu radnu snagu kao što su konobari, kuhari, spremačice, nego radnike na rukovodećim pozicijama poput direktora ili menadžera“, zaključuje Terzić.

Kompanije koje su dio korporacije Aptha Corp. svakodnevno zapošljavaju više od 1.600 uposlenika. Sjedište korporacije je u Sarajevu, a u sklopu nje se nalaze MS&Wood, Aptha furniture i TASTRA franšizer KFC.

O izazovima na koje nailaze u prolalasku radnika za Klix.ba je govorila Naida Duvnjak-Šehović, direktorica ljudskih potencijala Aptha korporacije.

Na početku razgovora nam je kazala da je pitanje nedostatka radne snage strateško pitanje sa kojim se proteklih godina bave poslodavci u svim djelatnostima.

“Aptha korporacija sa svojim članicama kontinuirano radi na unaprijeđenju operativnih procesa i modeliteta u segmentu ljudskih potencijala kako bismo kroz programe retencije postojećih radnika spriječili negativne efekte i smanjili broj sezonalnih odlazaka koji su neizbježni. Trendove u pronalasku radnika prilagođavamo osluškujući i potrebe kandidata te ponudom part time ili studentskog angažmana aktuelno uspijevamo pronaći kandidate koji u našem poslovnom okruženju vide priliku za svoj angažman”, kaže Duvnjak-Šehović.

Na naše pitanje koji profil radnika najteže pronalaze kaže nam da se proizvodni sektor nalazi pred najvećim izazovima u pronalasku potrebnog broja izvršilaca.

“Jako je veliki prostor za unaprijeđenje kroz bolju povezanost sistema obrazovanja koje bi aktivnijim dualnim sistemom sticanja znanja, vještina kroz praksu i saradnjom sa poslodavcima iz sektora proizvodnje uticalo na promjenu percepcije učenika koji bi se pripremali za tržište rada”, ističe Duvnjak-Šehović.

Najveći broj radnika ova korporacija dobija kroz program preporuka od strane postojećih radnika.

“Preporuke finansijski stimuliramo te se svakako oglašavamo i na portalima za zapošljavanje i putem društvenih mreža. Istakli bismo u proteklom periodu i saradnju sa vašim portalom koji nas je kroz sistem oglašavanja uspješno povezao sa kandidatima od kojih su neki već danas naše kolege”, kaže nam Duvnjak-Šehović.

Ističe da za veliki broj pozicija, koje nisu ekspertnog tipa, postoji program uvođenja u posao, stručne obuke i mentoring.

“Ključni kriterij koji kandidati trebaju imati je volja za učenjem i odgovornost u ispunjavanju obaveza”, naglašava Duvnjak-Šehović.

Din Vreto, jedan od glavnih kuhara uglednog restorana Kibe Mahala, kaže nam da s kolegama ugostiteljima razgovara o nedostatku radnika te da je najizraženiji problem u pronalasku čistačicarecepcionerasobarica i konobara.

Kada je riječ o Kibe Mahali Vreto nam kaže da trenutno tragaju za pomoćnim radnikom u kuhinji jer je radnica koja je tu radila 20 godina otišla u penziju.

“Radnici u sali su dugogodišnji uposlenici i tu nema problema. Ono što bih ja istakao je problem pronalaska prave osobe”, kaže nam Vreto i dodaje da su trenutno na kolektivnom godišnjem odmoru do 17. jula.

Iz Amko komerca su za Klix.ba kazali da je nedostatak radne snage prisutan i u djelatnosti trgovine.

“Kvalitetna radna snaga masovno odlazi u inostranstvo, smanjuje se fond kvalifikovanih radnika. Jedan od problema je i nepouzdana evidencija nezaposlenih osoba jer se na njima nalazi jako veliki broj osoba koje aktivno ne traže posao, ne žele da rade ili rade na crno i nisu dostupni za novo zapošljavanje. Jedan od problema je i što obrazovni sektor ne prati potrebe tržišta rada”, kazali su nam.

Ističu kako pažnja treba biti posvećena osobama koje su zaista nezaposlene u BiH i koje hoće da rade.

“Dok se to ne desi, jer to podrazumijeva značajniju izmjenu zakonskih rješenja, potrebno je omogućiti poslodavcima da zaposle radnike iz inostranstva u onim oblastima u kojima postoji deficit stručne radne snage“, kažu iz Amko komerca.

O poteškoćama s pronalaskom radnika u Sarajevu više puta su se oglašavali iz Udruženja ugostitelja KS koji su kazali da konobari i sobarice mahom odlaze i naše zemlje na sezonske poslove zbog veće zarade.

Osim toga, podaci portala našeg portala Posao.klix.ba pokazuju da poslodavci trenutno najviše radnika najviše traže radnika u sektoru turizma i ugostiteljstva, a zatim u oblasti trgovine te proizvodnje i skladištenja.