Energetika

Potpisani ugovori za solarnu elektranu Ada polje i HE Mrsovo


Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić potpisao je u ponedjeljak dva ugovora  o koncesiji, od kojih se prvi odnosi na koncesiju za solarnu elektranu “Ada polje” u Mrkonjić Gradu, a drugi na ustupanje ugovora o koncesiji za izgradnju i korištenje hidroelektrane “Mrsovo” na rijeci Lim u opštini Rudo.

U prvom slučaju potpisan je ugovor o konvesiji za solarnu elektranu Ada polje sa preduzećem Hidroelektrane na Vrbasu Mrkonjić Grad.

Vlada Republike Srpske je u junu ove godine Hidroelektranama na Vrbasu dodijelila koncesiju za izgradnju i korištenje ove solarne elektrane. Koncesija je dodjeljena na period od 50 godina, a projekat će biti realizovan u periodu od tri godine.

Ugovorom o koncesiji definisana je instalisana snaga solarne elektrane od 9,26 MW i procjenjene godišnje proizvodnje 11,74 GWh.

Koncesionar će, u skladu sa ugovorom, nakon izgradnje solarne elektrane, u budžet Republike Srpske, plaćati koncesionu naknadu u iznosu od 0,0055KM/KWh, od čega će 95% sredstava biti usmjereno u budžet opštine Mrkonjić Grad. Takođe, koncesionar je prije potpisivanja ugovora u budžet Republike Srpske uplatio jednokratnu naknadu u iznosu od 701.335 KM.

Ukupna procijenjena vrijednost investicije za realizaciju projekta u periodu trajanja koncesije iznosi 23.377.817 KM.

U drugom slučaju potpisan je ugovor o ustupanju ugovora o koncesiji za izgradnju i korišćenje hidroelektrane “Mrsovo”na rijeci Lim u opštini Rudo sa privrednim društvom “Comsar Energy Hidro” d.o.o. Banja Luka  preduzećem “Elektroprivreda Republike Srpske – Obnovljivi izvori energije” d.o.o. Ljubinje.

Osnovni razlog za ustupanje koncesionog ugovora jeste činjenica da je ERS – Obnovljivi izvori energije d.o.o. Ljubinje nedavno postalo stopostotni vlasnik privrednog društva “Comsar Energy Hidro” d.o.o. Banjaluka, te da je s obzirom na osnovnu djelatnost sticaoca, a to je razvoj projekata iz obnovljivih izvora električne energije, cilj realizacija projekta HE “Mrsovo“ na rijeci Lim.

Podsjećamo, Vlada Republike Srpske i koncesionar “Comsar Energy Hidro” d.o.o. Banjaluka u novembru 2012. godine zaključili ugovor o koncesiji za izgradnju i korišćenje HE „Mrsovo“ na rijeci Lim u opštini Rudo.

Foto: Ministarstvo energetike i rudarstva Republike Srpske