BiH

Otvaranje carinske ispostave Bratunac i Graničnog prelaza Bratunac za robni promet


Dana 01. avgusta 2023. godine u 08.00 sati sa radom počinje Carinska ispostava Bratunac koja je smještena na lokaciji Graničnog prelaza Bratunac (Novi most). Također, 01. avgusta 2023. godine u 00.00 sati Carinski referat Granični prelaz Bratunac – Novi most počinje obavljati poslove iz svoje nadležnosti u vezi sa međunarodnim drumskim saobraćajem robe preko Graničnog prelaza Bratunac (Novi most). Podsjećamo, ovaj granični prijelaz je otvoren za međunarodni promet putnika od novembra 2021. godine, a sada se otvara i za međunarodni promet roba.

Carinska ispostava Bratunac uključuje se u informaciono komunikacioni sistem UINO (puštanje u upotrebu: carinskog informacionog podsistema ASYCUDA World za podnošenje i obradu carinskih deklaracija u uvoznim i izvoznim carinskim postupcima, novog provoznog kompjuterizovanog sistema (NCTS), carinske informatičke aplikacije za TIR i ATA karnet, te s njima povezane druge informatičke aplikacije (EX Disc i drugo).

U Carinskom referatu Granični prelaz Bratunac – Novi most pušta se u upotrebu: novi provozni kompjuterizovani sistem (NCTS), carinske informatičke aplikacije za TIR i ATA karnet, te s njima povezane druge informatičke aplikacije (EX Disc i drugo).

Novoizgrađeni most “Bratoljub”, između Bratunca i Ljubovije, na granici između Bosne i Hercegovine i Srbije, zajednički granični prelaz i carinski terminal Bosne i Hercegovine i Srbije su zvanično pušteni u funkciju u novembru 2021.godine za međunarodni promet putnika.

Uprava za indirektno oporezivanje BiH je izgradila zajednički prelaz, a Vlada Republike Srpske pristupne saobraćajnice.

Podsjećamo, 2019.godine Savjet ministara BiH je obezbijedio neophodna sredstva za izgradnju zajedničkog graničnog prelaza. Vrijednost projekta je iznosila 14,5 miliona KM. Izgradnju mosta je finansirala Republika Srbija.

UIO je obezbjedila potreban prostor za nesmetan rad kontrolnih organa Bosne i Hercegovine i Republike Srbije za potrebe rada carinskog referata na Graničnom prelazu Bratunac.