BiH

BiH tokom juna posjetilo više od 150.000 turista


Tokom juna 2023. godine u Bosni i Hercegovini zabilježen je dolazak 165.164 turista što je značajno više nego tokom istog perioda 2022. godine.

Kada se govori o turističkim podacima po entitetima, ukupan broj dolazaka turista u junu 2023. godine u Federaciji BiH iznosio je 118.045 što je za 19,5 posto više u odnosu na juni 2022. godine, dok je u odnosu na maj 2023. godine broj dolazaka turista bio veći za 0,5 posto.

Učešće domaćih turista u ukupnom broju dolazaka bilo je 25 posto, a stranih turista 75 posto.

Turisti su u junu ove godine u FBiH ostvarili 233.488 noženja što je za 11,4 posto više u odnosu na juni 2022. godine, a u odnosu na maj više za 3,5 posto. Učešće domaćih turista u ukupno ostvarenom broju noćenja bilo je 25,4 posto, a stranih turista 74,6 posto.

Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja je ostvaren u okviru vrste Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 95,8 posto, podaci su Federalnog zavoda za statistiku. 

U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz: Turske (12,4 posto), Hrvatske (8,9 posto), Njemačke (5,7 posto), Poljske (5,6 posto) i SAD-a (5,3 posto) što je ukupno 37,9 posto. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 62,1 posto noćenja.

Broj raspoloživih kreveta u junu 2023. godine u FBiH iznosio je 30.304 što je za 0,2 posto više u odnosu na juni 2022. godine. Neto stopa iskorištenosti kreveta za vrstu Hoteli i sličan smještaj na području Federacije BiH iznosila je u junu 28,5 posto.

U junu 2023. godine u Republici Srpskoj boravilo je 47.119 turista, što je u odnosu na maj 2023. godine više za 2,4 posto, u tom mjesecu ostvarena su 98.393 noćenja turista, što je u odnosu na maj 2023. godine manje za 0,2 posto.

Broj dolazaka turista u RS u junu 2023. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine veći je za 13,2 posto, dok je broj noćenja bio veći za tri posto.

Od ukupnog broja turista u junu ove godine 20.914 su bili domaći, a  26.205 strani gosti.

Najviše stranih gostiju u tom mjesecu bilo je iz: Srbije (8.271), Turske (3.293), Hrvatske (3.174), Slovenije (2.862) te Njemačke (1.065), podaci su entitetskog Zavoda za statistiku.  

U junu ove godine najviše noćenja u RS-u ostvarili su turisti iz: Srbije 16.815 noćenja, Hrvatske 6.589, Slovenije 5.237, Turske 3.630, Njemačke 1.770, te Crne Gore 1.598 noćenja itd.

U periodu januar – juni ove godine u RS-u je boravilo 226.713  turista, što je za 17,1 posto više u odnosu na isti period prošle godine. U periodu januar – juni 2023.godine turisti su u RS-u ostvarili ukupno 536.484 noćenja, što je za 13,4 posto više u odnosu na isti period 2022. godine.

U junu 2023. godine RS je raspolagala sa 12.458 stalnih ležaja.