Biz analiza

PN Analiza: Top 100 velikih kompanija po prihodu u BiH


Piše: Mirsad Pehilj

Nakon pandemijskog perioda (2020-2021), prošla godina je, unatoč globalnim inflatornim kretanjima koja nisu zaobišla ni Bosnu i Hercegovinu (prosječna godišnja inflacija u BiH iznosila je 14 posto), ipak pokazala otpornost bh. ekonomije na brojne izazove.

Prema podacima Vanjskotrgovinske komore BiH, ukupan obim vanjskotrgovinske razmjene Bosne i Hercegovine u 2022. iznosio je 47,5 milijardi konvertibilnih maraka (KM) i povećan je za 30 posto u odnosu na godinu ranije. BiH je lani izvezla robe u vrijednosti od 18,4 milijardi KM (godišnji rast od 26 posto), dok je istovremeno uvezeno robe vrijedne 29,1 milijardu KM (+33%). Vanjskotrgovinski deficit BiH je iznosio 10,7 milijardi KM, a pokrivenost uvoza izvozom 63 posto (oko 3% manje na godišnjem nivou).

Na povećani bh. deficit, smatraju u Komori, utjecala su inflatorna kretanja sa globalnog tržišta koja su zahvatila i privredu BiH, budući da smo otvorena ekonomija, uvozno i izvozno zavisni. To se reflektovalo i na disparitet u vrijednosti uvezenih u odnosu na vrijednosti izvezenih roba. Ilustruju to i podaci Agencije za statistiku BiH da su cijene roba koje smo izvozili porasle za 21,5 posto, dok su cijene roba koje smo uvozili porasle za čak 25,7 posto.

Prema preliminarnim podacima koje je uradila bonitetna agencija LRC BIS za Poslovne novine i potrebe projekta 100 najvećih u BiH, završne račune za 2022. godinu je predalo 38.003 kompanija, što je više od šest posto u odnosu na 2021. godinu.

Ukupan prihod svih kompanija koje su predale završne račune za 2022. godinu iznosio je 97,3 milijarde KM (97.311.849.091 KM), što je za 20 posto više nego godinu ranije.

Najviše rangiranih kompanija u Kantonu Sarajevo

U TOP 100 najvećih u BiH u 2022. godini je ukupno bilo 868 rangiranih kompanija u svim kategorijama, što je više za 22 posto u odnosu na prethodnu godinu. Najviše kompanija rangiranih u TOP 100 je iz Federacije BiH, čak 673, iz Republike Srpske je 173, a iz Brčko distrikta BiH 22 kompanije.

Kanton Sarajevo ima najviše (257) kompanija rangiranih među 100 najvećih u BiH, iz Banjalučke regije je 98 firmi, iz Zeničko-dobojskog kantona 97, Tuzlanskog kantona 93, Hercegovačko-neretvanskog kantona 68…

Optimistične procjene

Sve u svemu, moglo bi se reći da je, i pored brojnih izazova tokom 2022. godine, ukupan obim poslovne aktivnosti na nivou privrede Bosne i Hercegovine porastao. Prema procjenama brojnih međunarodnih finansijskih institucija, taj rast bi se, uprkos rizicima na globalnom tržištu, mogao nastaviti i ove godine za dva posto, a naredne godine za tri posto.Naručite svoj primjerak specijalne publikacije “100 najvećih u BiH i regionu”

Novo izdanje specijalne publikacije “100 najvećih u BiH i regionu” s više od 1800 rangiranih kompanija upravo je stiglo!

Ova specijalna publikacija obuhvata 270 stranica relevantnih podataka o najuspješnijim kompanijama.
Top 100 kompanija su rangirane prema različitim kategorijama, uključujući veličinu, prihod, dobit i izvoz. Osim toga, izdanje donosi specijalni prilog o Gradovima/općinama/opštinama i biznisu, regionalnim rang-listama najuspješnijih preduzeća, te analize 30 industrijskih grana s vodećim kompanijama.

RANG-LISTA VELIKIH PREDUZEĆA PO OSTVARENOM PRIHODU U 2022. GODINI

R. BR.NAZIV KOMPANIJEGRADDJELATNOSTDOBIT U KMIZVOZ U KMPRIHOD U KM
1.BINGO D. O. O. TUZLATuzlaTrgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima117.125.9125.855.8031.603.360.887
2.HOLDINA D. O. O. SARAJEVOSarajevoTrgovina na veliko krutim, tečnim i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima4.640.9021.588.643.601
3.JP ELEKTROPRIVREDA BIH D. D. SARAJEVOSarajevoProizvodnja električne energije6.147.61690.756.9211.274.763.145
4.MH ERS MP A. D. TREBINJETrebinjeTrgovina električnom energijom6.257.590271.666.0621.050.168.160
5.ARCELORMITTAL ZENICA D. O. O. ZenicaProizvodnja sirovog željeza, čelika i ferolegura41.169.906537.036.8111.028.995.757
6.ALUMINIJ INDUSTRIES D. O. O. / ALUMINIJ INDUSTRIJA D. O. O.MostarProizvodnja aluminija55.888.383900.217.608962.789.552
7.OPTIMA GRUPA D. O. O. BANJA LUKABanja LukaProizvodnja rafiniranih naftnih proizvoda-28.289.29590.932.717867.537.938
8.HIFA-OIL D. O. O. TEŠANJTešanjTrgovina na veliko krutim, tečnim i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima20.068.655129.073.378813.207.374
9.G-PETROL D. O. O. SARAJEVOSarajevoTrgovina na malo motornim gorivima u specijaliziranim prodavnicama2.332.391779.279.596
10.GEN-I D. O. O. SARAJEVOSarajevoTrgovina električnom energijom591.22725.471.371761.839.918
11.HIFA-PETROL D. O. O. SARAJEVOVogošćaTrgovina na malo motornim gorivima u specijaliziranim prodavnicama15.641.33128.469.504725.337.601
12.BOREAS D. O. O. KREŠEVOKreševoTrgovina na veliko pićima4.830.366656.760.822
13.ALFA GLOBAL D. O. O.Brčko distrikt BiHTrgovina na veliko krutim, tečnim i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima2.178.9831.223.097615.715.631
14.GLOBAL ISPAT KOKSNA INDUSTRIJA D. O. O. LUKAVACLukavacProizvodnja proizvoda koksnih peći1.130.367490.427.800601.573.502
15.ANTUNOVIĆ AGS D. O. O. OrašjeTrgovina na veliko krutim, tečnim i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima3.334.467524.556.807
16.PHILIP MORRIS BH D. O. O. SARAJEVOSarajevoTrgovina na veliko duhanskim proizvodima2.477.108510.938.245
17.BH TELECOM D. D. SARAJEVOSarajevoDjelatnosti žičane telekomunikacije54.993.36127.010.799485.567.983
18.ETROL BH OIL COMPANY D. O. O. SARAJEVOSarajevoTrgovina na veliko krutim, tečnim i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima7.493.98230.747.783479.987.680
19.KOMERC-MALI D. O. O. PRNJAVORPrnjavorTrgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom9.572.78546.041.619475.103.845
20.TROPIC MALOPRODAJA D. O. O. BANJA LUKABanja LukaTrgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima11.639.7521.009467.865.092
21.TELEKOM SRPSKE A. D. BANJA LUKA I MTEL A. D. BANJA LUKABanja LukaDjelatnosti žičane telekomunikacije82.271.3558.949.340462.971.439
22.KONZUM D. O. O. SARAJEVOSarajevoTrgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima2.416.418404.528.551
23.JP ELEKTROPRIVREDA HZ HB D. D. MOSTARMostarProizvodnja električne energije8.069.356401.598.701
24.ALUMINA D. O. O.ZvornikProizvodnja aluminija28.554.869364.041.389384.294.802
25.HSE BH ENERGETSKO PREDUZEĆE D. O. O. SARAJEVOSarajevoTrgovina električnom energijom1.103.9333.985.170378.496.717
26.VIOLETA D. O. O. GRUDEGrudeProizvodnja proizvoda za domaćinstvo i higijenu te toaletnih potrepština od papira34.397.30789.814.226367.923.219
27.ATACO D. O. O. MOSTARMostarNespecijalizirana trgovina na veliko19.946.461365.300.702
28.NATRON-HAYAT D. O. O. MAGLAJMaglajProizvodnja papira i kartona61.687.659226.618.274345.426.648
29.SISECAM SODA LUKAVAC D. O. O. LUKAVACLukavacProizvodnja ostalih anorganskih osnovnih hemikalija97.730.637323.788.511342.447.815
30.FIS D. O. O. VITEZVitezOstala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama29.925.051332.897.612
31.NESTRO PETROL A. D. BANJA LUKABanja LukaTrgovina na malo motornim gorivima u specijaliziranim prodavnicama20.763.889331.750.449
32.HERCEGOVINALIJEK D. O. O. MOSTARMostarTrgovina na veliko farmaceutskim proizvodima9.708.119320.653.731
33.TT KABELI D. O. O. ŠIROKI BRIJEGŠiroki BrijegProizvodnja ostalih elektroničkih i električnih žica i kablova13.000.31635.595.413313.141.848
34.FEAL D. O. O. ŠIROKI BRIJEGŠiroki BrijegProizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova43.109.655111.186.034292.369.464
35.ALPIQ ENERGIJA BH  D. O. O.SarajevoTrgovina električnom energijom12.628287.281.448
36.EURO-ASFALT D. O. O. SARAJEVOSarajevoGradnja cesta i autocesta3.709.10375.989.623285.176.973
37.NELT D. O. O. ISTOČNO SARAJEVOIstočna IlidžaTrgovina na veliko duhanskim proizvodima8.557.9598.739.477281.252.162
38.EFT-RUDNIK I TERMOELEKTRANA STANARI D. O. O. StanariVađenje lignita87.494.3639.595.376269.150.907
39.FRUCTA-TRADE D. O. O. DERVENTADerventaTrgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima17.719.376771.304268.408.525
40.AXPO BH D. O. O.MostarTrgovina električnom energijom18.518.33626.678.368262.706.627
41.JZU UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR REPUBLIKE SRPSKEBanja LukaDjelatnosti bolnica28.476.134261.429.765
42.DM DROGERIE MARKT D. O. O. SARAJEVOIlidžaTrgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama259.862.366
43.KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU JAVNA USTANOVA U DRŽAVNOJ SVOJINI SA P. O. SARAJEVOSarajevoDjelatnosti bolnica1.217.240258.025.211
44.BIMAL D. D.Brčko distrikt BiHProizvodnja ulja i masti9.916.21174.959.633257.356.280
45.D. O. O. SUPER-PETROL BANJA LUKABanja LukaTrgovina na veliko krutim, tečnim i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima4.666.601332.608245.024.754
46.BELAMIONIX D. O. O.Brčko distrikt  BiHNespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim proizvodima15.658.327509.318243.717.032
47.METALLEGHE SILICON D. O. O. MRKONJIĆ GRADMrkonjić GradProizvodnja sirovog željeza, čelika i ferolegura27.777.438188.623.403241.924.779
48.JPŠ ŠUME REPUBLIKE SRPSKE A. D. SOKOLACSokolacUzgoj šuma i ostale djelatnosti u šumarstvu8.229.115237.497.089
49.SPORT VISION D. O. O. BIJELJINABijeljinaTrgovina na veliko odjećom i obućom34.728.96415.414.917235.357.008
50.LEBURIĆ-KOMERC D. O. O. PRNJAVORPrnjavorTrgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima16.489.3811.117.075232.235.970
51.MADI D. O. O. TEŠANJTešanjProizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi20.728.70624.792.710232.228.060
52.MERCATOR BH D. O. O. SARAJEVOIlidžaTrgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima3.299.767231.915.022
53.ROBOT GENERAL TRADING CO D. O. O. SARAJEVOSarajevoOstala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama11.480.901223.220.384
54.LAGER D. O. O. POSUŠJEPosušjeProizvodnja uređaja za dizanje i prenošenje64.877.943131.184.163215.175.253
55.ENERGOINVEST D. D. SARAJEVOSarajevoInžinjerske djelatnosti i s njima povezano tehničko savjetovanje399.52027.876.719208.490.058
56.ENERGOPETROL D. D. SARAJEVOSarajevoTrgovina na malo motornim gorivima u specijaliziranim prodavnicama16.535.087207.864.686
57.NEŠKOVIĆ D. O. O. BIJELJINABijeljinaTrgovina na malo motornim gorivima u specijaliziranim prodavnicama8.228.944206.040.450
58.AKOVA IMPEX D. O. O. SARAJEVOHadžićiProizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi5.592.52612.154.722204.956.866
59.JP AUTOPUTEVI RS D. O. O. BANJA LUKABanja LukaOstale finansijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i penzijskih fondova, d. n.2.942.937199.128.391
60.PORSCHE BH D. O. O. SARAJEVOSarajevoTrgovina motornim vozilima6.992.757196.662.819
61.COCA-COLA HBC B-H D. O. O. SARAJEVOHadžićiProizvodnja osvježavajućih pića; proizvodnja mineralne vode i drugih flaširanih voda29.858.426196.197.936
62.JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D. D. MOSTARMostarDjelatnosti bežične telekomunikacije758.67219.134.972193.800.382
63.INTEGRAL INŽENJERING A. D. LAKTAŠILaktašiGradnja cesta i autocesta10.975.25960.873.991191.306.611
64.NIS PETROL D. O. O. BANJA LUKABanja LukaTrgovina na malo motornim gorivima u specijaliziranim prodavnicama2.190.118187.189.749
65.BOSNALIJEK D. D. SARAJEVOSarajevoProizvodnja farmaceutskih preparata13.865.521136.572.834186.856.919
66.PHOENIX D. O. O. BIJELJINABijeljinaTrgovina na veliko farmaceutskim proizvodima828.214180.499.333
67.TRANZITEXPORT D. O. O. SARAJEVOIlidžaTrgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom11.445.12519.510.508175.264.423
68.MJEŠOVITI HOLDING ERS – MP A. D. TREBINJE – ZP RITE UGLJEVIK A. D. UGLJEVIKUgljevikProizvodnja električne energije573.89563.739172.206.653
69.MIVIKO D. O. O. POSUŠJEPosušjeProizvodnja ostalih elektroničkih i električnih žica i kablova13.871.10828.422.076170.564.518
70.MEPAS D. O. O. ŠIROKI BRIJEGŠiroki BrijegNespecijalizirana trgovina na veliko16.193.221165.011.873
71.RUDNICI MRKOG UGLJA BANOVIĆI D. D. BANOVIĆIBanovićiVađenje lignita23.757.231164.566.228
72.MJEŠOVITI HOLDING ERS, MP A. D. TREBINJE – ZP RITE GACKO A. D. GACKOGackoProizvodnja električne energije10.775.3261.371161.895.176
73.GRAFOTISAK D. O. O. GRUDEGrudeOstalo štampanje21.453.28382.434.871157.492.523
74.JP PUTEVI RS D. O. O. BANJA LUKABanja LukaOstalo novčarsko posredovanje40.309.017156.173.186
75.STUDEN-AGRANA D. O. O.Brčko distrikt  BiHProizvodnja šećera10.665.032682.742148.817.922
76.TMD GROUP D. O. O. GRADAČACGradačacMašinska obrada metala4.827.82087.024.644145.281.303
77.BROVIS D. D. VISOKOVisokoProizvodnja pripremljene stočne hrane29.7074.654.709144.884.785
78.PTD MGM FARM D. O. O. KAKANJKakanjTrgovina na veliko farmaceutskim proizvodima3.531.866143.954.634
79.GOLIĆ-TRADE D. O. O. GRADIŠKAGradiškaNespecijalizirana trgovina na veliko5.830.73956.719140.879.734
80.TIOIL D. O. O. STARA BILA, VITEZVitezTrgovina na veliko krutim, tečnim i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima508.960139.900.040
81.MCI D. O. O. ŠIROKI BRIJEGŠiroki BrijegNespecijalizirana trgovina na veliko5.772.426139.839.685
82.JZU UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR TUZLATuzlaDjelatnosti bolnica139.499.213
83.KJKP SARAJEVOGAS D. O. O. SARAJEVOSarajevoDistribucija plinovitih goriva distribucijskom mrežom77.808139.036.597
84.AS D. O. O. JELAH-TEŠANJTešanjNespecijalizirana trgovina na veliko5.871.833135.402.224
85.ELEKTROPRENOS-ELEKTROPRIJENOS BIH A. D.Banja LukaPrijenos električne energije20.045.887134.394.837
86.ITX BH D. O. O. SARAJEVOSarajevoTrgovina na malo odjećom u specijaliziranim prodavnicama16.675.975134.278.270
87.TELEMACH BH D. O. O. SARAJEVOIlidžaDjelatnosti žičane telekomunikacije17.764.686133.829.375
88.BEST D. O. O. TRAVNIKTravnikNespecijalizirana trgovina na veliko4.005.646133.243.880
89.COMTRADE DISTRIBUTION D. O. O. SARAJEVOSarajevoTrgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softverom1.150.320132.378.959
90.FERRO-KEŠ D. O. O. MOSTARMostarProizvodnja proizvoda od žice, lanaca i opruga6.415.45980.447.723130.933.937
91.SHP CELEX A. D. BANJA LUKABanja LukaProizvodnja papira i kartona10.657.89952.439.155129.462.603
92.ALTERNATIVA D. O. O. SARAJEVOIlidžaKovanje, presovanje, štancanje i valjanje metala; metalurgija praha19.955.41366.241.198129.343.751
93.C.I.B.O.S. D. O. O. SARAJEVOIlijašReciklaža posebno izdvojenih materijala5.262.84994.186.245124.506.113
94.MJEŠOVITI HOLDING ERS – MP A. D. TREBINJE – ZP ELEKTROKRAJINA A. D. BANJA LUKABanja LukaDistribucija električne energije605.228123.624.962
95.LUKAS TP NAKIĆ D. O. O. ŠIROKI BRIJEGŠiroki BrijegTrgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima13.190.395123.142.088
96.TEMA RETAIL BA D. O. O.SarajevoTrgovina na malo odjećom u specijaliziranim prodavnicama1.214.820122.602.740
97.ORBICO D. O. O. SARAJEVOIlidžaTrgovina na veliko parfemima i kozmetikom5.862.085120.747.688
98.INTERPROMET D. O. O. NOVI GRADNovi Grad (RS)Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima5.019.482119.901.981
99.MOLSON COORS BH D. O. O.Banja LukaTrgovina na veliko pićima19.284.310119.294.729
100.MI TULUMOVIĆ D. O. O. LAKTAŠILaktašiProizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi3.161.969457.434118.312.190