Energetika

Sindikati iz realnog sektora: Povećanje cijena električne energije za privredu ugrožava status radnika u FBiH 


Predstavnici sindikata iz realnog sektora upozoravaju da bi se najavljeno povećanje cijena električne energije za privredu moglo negativno odraziti na status radnika i radnica u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Iz Samostalnog sindikata šumarstva, prerade drveta i papira Bosne i Hercegovine, Sindikata građevinarstva i industrije građevinskog materijala Bosne i Hercegovine, Sindikata hemije i nemetala FBiH, Sindikata tekstila, kože, obuće i gume FBiH te Sindikata metalaca FBiH naglašavaju da bi povećanje cijena električne energije za privredna društva nužno dovelo do povećanja cijena hrane, ali i svih drugih roba i usluga. Predstavnici industrijskih sindikata ističu da bi naknadno moglo doći i do povećanja cijena električne energije za domaćinstava, ako ne do kraja 2023. godine, onda se to može  očekivati u narednoj godini.

Svjetska kriza izazvana ratovima u Ukrajni i na Bliskom istoku značajno utiče na većinu privrednih aktivnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Značajno smanjenje broja ranih mjesta u industrijskom sektoru osjetno je već od sredine 2022. godine, upravo iz razloga što je većina industrijskog sektora izvozno orijentirana.

„Kriza je naročito osjetna u sektoru šumarstva i drvne industrije, ali i papira. Proivodni kapaciteti odavno su ograničeni, a broj radnika u nekim fabrikama za proizvodnju namještaja značajno je smanjenjen. Bojimo se da će iskazani finansijski gubitak u poslovanju Elektroprivrede BiH u periodu januar – septembar 2023. godine biti prebačen na teret privrede i građana, a prije svega radnika i radnica iz realnog sektora. Ponovo aktualiziranja najava poskupljenja električne energije u Federaciji BiH dodatno unosi nemir među radnike i radnice, ali generalno i građane“, kaže Lejla Ćatić, predsjednica Samostalnog sindikata šumarstva, prerade drveta i papira Bosne i Hercegovine.

S tim u vezi sindikati iz realnog sektora traže od Vlade Federacije BiH da donese mjere koje će onemogućiti povećanje cijena električne energije za privredu, odnosno, donese mjere kojima će se zaštiti privreda, radnici i radnice u industrijskim sektorima i građani u Federaciji BiH.  

Industrijski sindikati traže od vlasti da više računa povedu o realnom sektoru i radnicima i radnicama realnog sektora, koji stvaraju nove vrijednosti i pune budžetske i vanbudžetske fondove.

Poučeni lošim iskustvima iz prošlosti, upozoravamo da se povećanje cijena električne energije za privredna društva uvijek negativno odrazi na radnike i radnice, na način da smanjenje privrednih aktivnosti dovodi do otkaza ugovora o radu, smanjenja plaća i ugrožavanja životnog standarda radnika i građana.

Sindikati ponovo ukazuju i na potrebu hitnog rasterećenja cijene rada, donošenjem seta zakona kojim će se omogućiti povećanje plaća radnika.