Biznis

Hifa-Oil ispunila stroge uvjete EUFOR-a za pružanje usluge točenja goriva


Kompanija Hifa-Oil je potpisala je ugovor o pružanju usluge točenja goriva i kerozina za potrebe snaga EUFOR-a u Bosni i Hercegovini. Hifa-Oil je na tenderu izabrana kao najpovoljniji ponuđač koji istovremeno zadovoljava najstrože uvjete i zahtjeve snaga EUFOR-a te je ovim ugovorom zaokružena cjelina i kompletna usluga od strane Hifa-Oil kompanije koja već vrši snabdjevanje EUFOR-a naftnim derivatima.

EUFOR snage u BiH kroz dugi niz godina u kompaniji Hifa-Oil pronalaze sigurnog partnera što je potvrda zadovoljstva i kvaliteta pružene usluge. Snage EUFOR-a zahtjevaju visok nivo spremnosti u svakom trenutku te mogućnost da se na brz i adekvatan način u svakom trenutku može odgovoriti njihovim potrebama u pogledu usluge točenja goriva, čemu kompanija Hifa-Oil, zahvaljujući svojim kapacitetima i kadru koji je prošao vrhunsku obuku, može odgovoriti.

„Ulažemo mnogo u naše kapacitete i uposlenike čime podižemo kvalitet usluge, a uz to uspjevamo zadržati povoljne cijene što se ovim ugovorom i potvrđuje. Za nas kao domaću kompaniju ovo je najvažnija potvrda da možemo odgovoriti svim, pa i najvećim i najozbiljnijim zahtjevima kupaca, kakav su snage EUFOR-a u BiH“, rekao je prof.dr. Venan Hadžiselimović, direktor kompanije Hifa-Oil.

Ostvarivanje partnerskog odnosa sa EUFOR snagama u BiH zahtijeva izuzetno visok nivo profesionalnosti i stručne osposobljenosti, i najbolji je pokazatelj predanosti i nivoa usluge koji kompanija Hifa-Oil pruža svojim partnerima.