Novosti

Forto kod Viole: Uvođenje e-usluga i ukidanje rominga su naši prioriteti


Državni ministar komunikacija i prometa Edin Forto i generalni direktor Direktorata za tehnologiju i komunikaciju Evropske komisije Roberto Viola danas su na sastanku u Briselu pozdravili uspješno okončane pregovore o pristupanju Bosne i Hercegovine programu Digitalna Evropa, najavivši da će potpisivanje Sporazuma o učešću Bosne i Hercegovine u programu Unije Digitalna Evropa (2021-2027) biti organizirano do kraja ove ili na samom početku 2024. godine.

Bosna i Hercegovina je jedina od zemalja zapadnog Balkana koja nije pristupila programu Digitalna Evropa. Ministar Forto je inicirao pristupanje Programu odmah po preuzimanju pozicije državnog ministra te su pregovori otvoreni i okončani u rekordno kratkom roku.

Ministar Forto je među prioritetima istakao inicijativu za ukidanje rominga između Bosne i Hercegovine odnosno zemalja zapadnog Balkana i Evropske unije. Zatražena je podrška da se proces potpunog ukidanja rominga maksimalno ubrza kako bi građani osjetili konkretnu korist evropskih integracija.

Generalni direktor Viola je istakao obavezu usvajanja zakona i strateških dokumenata koji bi omogućili ubrzanu integraciju i usklađivanje sa legislativom EU, pri čemu se ističe obaveza usklađivanja propisa BiH o elektronskom potpisu sa EIDAS direktivom EU.

To bi omogućilo da Bosna i Hercegovina uhvati korak sa Unijom u pristupu e-uslugama te usklađivanju sa „Evropskim novčanikom za digitalni identitet” kojim će se građani moći identificirati u javnim i privatnim uslugama na internetu i izvan njega, imati prikaz mobilne vozačke dozvole, odobravati online plaćanja, elektronski potpisivati dokumente i slično.

„Sva korist u vezi sa digitalizacijom i ukidanjem rominga može postati realnost samo ako prekinemo praksu političkih kalkulacija u procesu usklađivanja sa EU propisima, pri čemu je prioritetno usvajanje novog zakona o elektronskom potpisu, odnosno identifikaciji“, poručio je ministar Forto.