Energetika

Zakon o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti FBiH: Novi mehanizmi zaštite kupaca


Novi Zakon o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti Federacije Bosne i Hercegovine donosi brojne prednosti za sektor energije i građane, unaprjeđuje strateško planiranje i regulatorni okvir te stvara osnove za zaštitu ugroženih i zaštićenih kupaca energije.

Ovim zakonskim rješenjem uvode se dvije nove kategorije kupaca, ugroženi kupci i zaštićeni kupci, koji mogu ostvariti određene pogodnosti. Sticanjem statusa ugroženog kupca, socijalno ugrožene kategorije moći će ostvariti pravo na subvenciju dijela računa za električnu energiju. S druge strane, zaštićeni kupci predstavljaju kategoriju kupaca koji ne mogu biti isključeni sa mreže ukoliko bi im to ugrozilo zdravlje. Na ovaj način, najosjetljivije kategorije građana će dobiti novi mehanizam zaštite svojih prava.

Federacija BiH do sada nije imala jedinstven i sveobuhvatan sistem strateškog planiranja u sektoru energije. Izrada strateških dokumenata i planiranje razvoja do sada su bili propisani u više različitih zakona što nije osiguravalo cjelovito sagledavanje ukupne energetske politike. Visok nivo kompleksnosti sistema strateškog planiranja u sektoru energije uzrokovao je probleme sa realizacijom u praksi, kako u pogledu same izrade velikog broja dokumenata, tako i u pogledu osiguranja provedbe i praćenja njihove realizacije. Novi Zakon uvodi novi sistem strateškog planiranja i njegove provedbe u praksi čime se osiguravaju bolje mogućnosti za sagledavanje razvoja i provedbu ciljeva sektora na koherentan i cjelovit način.

Zakon donosi značajna unaprjeđenja zakonskog okvira koji uređuje rad Regulatorne komisije za energiju u Federaciji BiH. Regulatorna komisija je jedna od ključnih institucija u energetskom sektoru čiji je zadatak da štiti kupce, ali i energetske subjekte te doprinosi stabilnim uslovima poslovanja. Jedan od glavnih ciljeva regulacije djelatnosti je da se otvaranjem energetskog tržišta i jačanjem konkurencije zaštite kupci, utvrđivanjem potrebne kvalitete usluga, uz prihvatljive troškove, te da se osiguraju uslovi za privlačenje kapitala u energetski sektor. Novi zakon značajno unaprjeđuje pravni okvir za rad i funkcionisanje regulatorne komisije, a što će u konačnici poboljšati zaštitu građana.

Izrada ovog zakona rezultat je zajedničkog rada Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, domaćih i međunarodnih institucija i eksperata koji su djelovali uz tehničku podršku projekta Vlade Sjedinjenih Američkih Država USAID Asistencija energetskom sektoru BiH (USAID EPA).