Energetika

Priključeno 80 solarnih elektrana, a još 116 na čekanju


Hercegovina je po broju sunčanih dana odličan teren za korištenje izvora, sunca, vjetra, vode za proizvodnju energije, zbog čega je interesantna domaćim i stranim investitorima.

Samo u ovoj godini na mrežu je priključeno 80 elektrana, a još 116 čeka puštanje u rad.

Od početka priče o dobrobiti korištenja sunčeve energije za dobijanje električne, i tek ponekog postrojenja solarnih panela, Hercegovina je, za nekoliko godina, stigla do brojke od 237 malih solarnih elektrana, ukupne instalisane snage oko 40 megavata. Na mreži će biti i veliki proizvođači, koji su od resornog ministarstva dobili koncesiju na deset ili više godina.

Sigurno mžemo govoriti o ekspanziji, rekao je sekretar Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske Aleksandar Јegdić.

Investitori su domaći privrednici ili fizička lica, kao i strane kompanije, koje u korištenju sunčeve energije vide isplativu i sigurnu investiciju, koja brzo vraća uloženi novac. Neke računice kažu da se uloženo vrati za pet do sedam godina, a da preostalih deset do petnaest, koliko je životni vijek panela, ide u profit.

Počela se montirati u aprilu. Završena je početkom avgusta i puštena u probni rad. Vidjećemo vremenom kolika je isplativost, istakao je Ranko Medan iz komanije Tatjana Enerdži Ljubinje.

Osim Ljubinja, po broju novih postrojenja prednjače Nevesinje i Bileća. Kad poteknu planirani “zeleni” kilovati u Bileći se nadaju dvomilionskim prilivima u budžet, a slične benefite očekuju i u Nevesinju.
Postavljaju se pitanja maksimalne kvote zelenih kilovata i je li kapacitet postojeće distributivne mreže dovoljan za svu količinu nove energije. Elektro Hercegovina, sa postojećom infrastrukturom blizu je “crvene linije”. Imaju obavezu priključenja novih proizvođača, a solarne elektrane nakon toga nemaju obavezu plaćanja mrežarine.

Prvi smo počeli da obrađujemo zahtjeve i priključujemo na mrežu. U međuvremenu mreža je popunjena što se tiče kapciteta, od strane prozvođača iz solarnih panela. Tehnički smo ispoštovali sve i primili onoliko koliko može mreža podnijeti da ne bi izazvali probleme potrošačima, rekao je direktor Elektro Hercegovine Ognjen Kuljić.

Po novom Zakonu o obnovljivim izvorima energije Vlada bi trebala da donese Program o korištenju obnovljivih izvora enegije kao i maksimalne količine električne energije koje ostvaruju pravo na podsticaj. Zeleni kilovati, kao poželjna energija, podliježu sistemu podsticanja iz naknada, koje plaćaju svi potrošači.