Privreda

Samir Šibonjić: Podrška mladima neće izostati


Ministar privrede Zeničko – dobojskog kantona Samir Šibonjić, danas se obratio studentima i mladim poduzetnicima na Konferenciji poduzetničkih ideja, koja je održana na Ekonomskom Fakultetu Univerziteta u Zenici, a u saradnji sa Fondacijom poduzetnika u Bosni i Hercegovini i asocijacijom Bravo.


Šibonjić je govorio o potencijalima Bosne i Hercegovine i Zeničko – dobojskog kantona kao i prednostima koje ima naša domovina Bosna i Hercegovina i Zeničko – dobojski kanton.


“Mladima sam naglasio da je jako bitno da se što više odvažimo i da se ne bojimo da donesemo odluku i da započnemo vlastiti biznis. Jako nam je bitno da damo podršku mladima, pogotovo mladim poduzetnicima. Ministarstvo za privredu Zeničko – dobojskog kantona i ove godine izdvojit će sredstva za podršku novim poslovnim idejama kroz program podrške start up-ima. Također, u saradnji sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Zenici radit ćemo na pronalaženju mogućnosti za davanje podrške novim poduzetnim idejama mladih i studenata”, kazao je Šibonjić.