Tema u fokusu

Amel Kovačević, v.d. generalni direktor BH Telecoma: Vodeći smo telekom operator i najveći pojedinačni donator u BiH


BH Telecom je vodeći telekom operator u našoj zemlji, sa najvećim tržišnim učešćem na polju pružanja usluga fiksne, mobilne i internet mreže, sa portfolijom od preko 1.000 usluga i preko dva miliona korisnika. Krajem 2022. godine vrijednost osnovnog kapitala iznosila je 634,57 miliona maraka, a u vlasničkoj strukturi većinski dio, 90%, posjeduje Vlada Federacije BiH.

Kompanijapruža telekomunikacijske usluge na cijelom prostoru BiH, korištenjem savremenih tehnologija, uz poštivanje svih standarda i propisa. Od postanka sarađuje sa brojnim domaćim i stranim firmama, svjetskim brendovima i proizvođačima najsavremenije telekomunikacijske opreme i uređaja.

Na čelu kompanije je magistar ekonomije Amel Kovačević, naš sagovornik.

Impresivne brojke

Kako ocjenjujete kvalitet mreže BH Telecoma i saradnju kompanije sa svijetom?

Infrastruktura BH Telecoma je dio globalnog telekomunikacijskog sistema i kao takva građanima i privrednim subjektima omogućava kvalitetno korištenje fiksne i mobilne mreže u domaćem i međunarodnom saobraćaju. U inostranstvu, naši korisnici mogu ostvariti nesmetanu komunikaciju u 169 zemalja, birajući između 345 operatora sa kojima imamo sklopljene roaming ugovore. U zemljama zapadnog Balkana naši građani imaju pristup internetu cjenovno kao i kod kuće.

Širenje 4G mreže nastavljeno je dinamikom koja je osigurala pokrivenost većeg dijela teritorije i stanovništva BiH. Cilj je daljnji razvoj radi potpunog pokrivanja 4G na svim bh. lokacijama. Značajne projekte digitalne transformacije i razvoja kreiramo sa kompanijama poput Microsofta, Oraclea, Ciscoa i Sapa te 15 domaćih IT kompanija.

Planirate li nastaviti sa investicijama u infrastrukturu?

Svake godine ulažu se višemilionska sredstva u proširenje i modernizaciju. Samo u prošloj godini finansijska realizacija investicija iznosila je 90,3 miliona maraka. Investira se u realizaciju projekta zamjene i modernizacije aktivne fiksne opreme i proširenje kapaciteta, u daljnju gradnju širokopojasne optičke mreže i projekte proširenja transportnih mreža, tako da kapacitivno mogu podržati sve zahtjevnije servise i nadolazeću 5G mrežu. Nastavljamo sa širenjem mobilne radio mreže geografski i kapacitivno te daljnjom implementacijom LTE-A tehnologije.

Novi (i važni) proizvodi

Jeste li zadovoljni brojem korisnika usluga i kakav odnos oni mogu očekivati od BH Telecoma?

Ostvarujemo kontinuirani rast broja korisnika, a ohrabruje rast u servisima poput multimedijalne usluge Moja TV i usluge mobilne telefonije. Za rezidencijalne korisnike smo obogatili ponudu Moja TV usluge i Extra mobilnih pretplatničkih paketa. Korisnička baza mobilne telefonije raste, kao i prihod od tih usluga. Lansirali smo nove prepaid opcije sa nizom benefita, što je doprinijelo povećanju zadovoljstva Ultra korisnika i rast profitabilnosti ovog segmenta. Počeli smo sa komercijalnim pružanjem VoLTE usluge, koja omogućava superioran kvalitet govorne komunikacije putem 4G mreže. Od jula ove godine mobilni korisnici na putovanju iz BiH u Srbiju, Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju, Albaniju i Kosovo ne plaćaju dodatne naknade za korištenje roaminga. Snizili smo cijene mobilnog interneta u roamingu u evropskim zemljama koje pripadaju Zoni 2, Zoni 3 i Zoni 4 roaming saobraćaja.

Kada govorimo o poslovnom segmentu, Cloud infrastruktura je resurs sa kontinuiranim rastom. Omogućava korisniku pristup privatnom prostoru na data centru BH Telecoma i korištenje virtualnih servera sa zakupljenim serverskim resursima. Usluga Biz izbor poslovnim korisnicima omogućava integraciju više različitih usluga u Biz izbor grupu uz brojne pogodosti.

U čemu se ogleda društvena odgovornost BH Telecoma?

Značajno učestvujemo u napretku društva i trudimo se biti povezani sa zajednicom. Naš doprinos je izražen u sportu, kulturi, nauci i obrazovanju.Značajno smo doprinijeli rezultatima brojnih bh. reprezentacija i vrhunskih sportista. Podržavamo Olimpijski i Paraolimpijski komitet BiH, kao i brojne klubove koji ostvaruju natprosječne rezultate. Za mnoga takmičenja na kojima su učestvovali naši najuspješniji sportisti, vezana je podrška BH Telecoma.

Poseban dopinos društvu dajemo kroz donacije, izdvajajući 1% od ostvarene dobiti. BH Telecom je do sada donirao 21,3 miliona maraka različitim neprofitnim organizacijama, što ga čini najvećim pojedinačnim donatorom u BiH.

Podrška malim biznisima

Koji biste projekt BH Telecoma istaknuli u vezi sa digitalnom transformacijom bh. društva?

BH TechLab je najpopularnija platforma u našoj zemlji za podršku ICT startup idejama i procesima digitalne transformacije. Namijenjena je kreativnim osobama sa kvalitetnim i inovativnim idejama, pojedincima, udruženjima i visokoškolskim ustanovama koje se bave razvojem inovativnih digitalnih poslovnih rješenja. Kroz ovaj projekt istaknuta je vizija da BH Telecom postane generator pozitivnih tehnoloških promjena i oslonac za male biznise i startupe koji trebaju pouzdanog partnera.

Imate li planove za daljnje uspješno poslovanje?

Naših 3.000 uposlenika je trenutno najkoncentriranija količina tehnološke pameti u BiH i kao takvi smo prepoznali potrebu da na bh. tržištu damo maksimalni doprinos. Plan je da korisnici ostanu u fokusu naših poslovnih aktivnosti. Osiguranjem vrhunskog korisničkog iskustva želimo ostati prvi izbor korisnika na tržištu digitalnih rješenja i usluga. U narednom ćemo periodu značajna sredstva investirati u povezivanje poslovnih ljudi, korporacija i ustanova najkvalitetnijim digitalnim širokopojasnim internetom. Kroz portfolio usluga namijenjen poslovnim korisnicima, želimo doprinijeti boljoj digitalizaciji malih i srednjih preduzeća i njihovom bržem ada