Novosti

BiH dobija još jednu brzu cestu


“Autoceste FBiH” raspisale su javni poziv za izradu glavnog projekta dijela brzog puta Bihać – Cazin – Velika Kladuša – granica sa Hrvatskom, u dužini od oko 18 kilometara.

Predmet nabavke je izrada svih faza Glavnog projekta trase i objekata za dionicu brzog puta od Bihaća, tačnije Kamenice, do Ćoralića u Cazinu, dužine 17,95 kilometara.

Riječ je, kako navodi cazin.net ,o projektu do nivoa potrebnog za dobijanje odobrenja za građenje, a odnosi se na put čija se gradnja dugo najavljivala i koja bi konačno trebala ubrzati putovanje kroz Krajinu.

Procijenjena vrijednost ugovora bez PDV-a je 5,1 milion KM. Rok izvršenja ugovora je 18 mjeseci od dana dostavljanja zahtjeva za pružanje usluga od strane ovlaštenog predstavnika ugovornog organa.

 Ponude će biti otvorene do 12. februara.