Novosti

Izgradnja tunela Prenj: Najsloženiji projekt na Koridoru 5C


U operativnom uredu JP Autoceste FBiH 28.04.2023. održan je sastanak na temu dinamika izrade projektne dokumentacije za izgradnju dionica izlaz iz tunela Prenj – Mostar sjever i Ovčari – ulaz u tunel Prenj, u sklopu transevropskog Koridora Vc, koji povezuje Budimpeštu (Mađarska) i luku Ploče (Hrvatska).

Ovom prilikom prezentirani su idejni projekati koji se nalaze u završnoj fazi.

Proces izgradnje autoceste od južnog dijela Mostara prema sjeveru od ključnog je značaja za Federaciju BiH, odnosno cjelokupnu trasu Koridora Vc, zbog nekoliko razloga, počevši od ekonomskih, pa do građevinskih.

Obje ove dionice nalaze se u Hercegovačko-neretvanskom kantonu.

Projekati su od velikog značaja za razvoj lokalnih zajednica koji će omogućiti brže, sigurnije i udobnije saobraćanje.

Prema planiranoj dinamici, po završetku izrade glavnih projekata, JP Autoceste FBiH će početkom 2024. godine raspisati tendere za odabir izvođača za ove dionice.

Izlaz iz tunela Prenj – Mostar sjever

Trasa počinje nakon izlaska iz tunela Prenj i nastavlja se u smjeru Mostara gdje završava sa petljom Mostar sjever. Ukupna dužina dionice je 12,34 km.

Visinska razlika od početka do kraja je oko 439 m.

Projekt se nalazi na području s izrazito nepovoljnim geomorfološkim uvjetima. Teren je brdovit s vrlo strmim padinama gdje je 40 % dionice projektovano na mostovima /vijaduktima i tunelima. Pored glavne trase isprojektovan je i prateći uslužni objekat – odmorište, pet servisnih cesta kao i odlagalište inertnog materijala.

Na čitavoj dionici projektovano je šest tunela (tri tunela po osovini), šest mostova (tri mosta po osovini) kao i šest potpornih konstrukcija. Najduži je vijadukt M10 – Seočka draga sa dužinom od 474 metara dok je najduži tunel Orlov kuk, lijeve tunelske cijevi dužine 2197 metara. Maksimalni nagib na dionici iznosi 4,4%.

Izrada projektne dokumentacije finansira se grant sredstvima Evropske komisije, a za projektanta je izabrana IPSA Institut d.o.o. Sarajevo.

Ovčari – ulaz u tunel Prenj

Trasa počinje petljom Ovčari neposredno prije grada Konjica i prelaskom magistralne ceste M-17 nastavlja se kroz dva tunela prema naselju Bijela i dalje prema planini i tunelu Prenj. Ukupna dužina dionice je 10,32 km.

Ovo je jedna od najtežih dionica autoceste na Koridoru Vc.

Projekt se nalazi na području s izrazito nepovoljnim geomorfološkim uvjetima. Teren je brdovit  sa vrlo visokim usponima gdje je ukupna dužina otvorene trase 6,8 km sa maksimalnim usponom od 6 posto. Na dionici je ukupno projektovano pet vijadukata od kojih je najduži vijadukt broj 5 sa dužinom lijeve osovine 590 metara i desne osovine 610 metara. Projektovana su i dva tunela ukupnih dužina tunelskih cijevi 1853 metra lijevog kolovoza i 1740 metara desnog kolovoza.

Na dionici Ovčari-ulaz u tunel Prenj predviđena su dva čvorišta, i to čvorište Ovčari na početku dionice i čvorište Konjic jug, zajedno sa predviđena dva naplatna mjesta. Pored toga projektovano je i jedno odmorište Konjic jug.

Pored ovoga predviđena je izrada dokumentacije za južni priključak grada Konjic na magistralnu cestu M-17 u ukupnoj dužini od L=3,54km sa dva mosta M1 L=380m i M2 L=70m i tunelom dužine L=820m.

Izrada projektne dokumentacije finansira se grant sredstvima Evropske komisije, a za projektanta je izabrana kompanija AIK d.o.o. Banovići.