Novosti

Vlada FBiH dala saglasnost za prihvatanje granta EBRD-a za finansiranje Projekta Vodovod Visoko


Vlada Federacije BiH danas je utvrdila Odluku o davanju saglasnosti za prihvatanje granta Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) namijenjenog za finansiranje Projekta Vodovod Visoko, po osnovu Ugovora o grantu zaključenom između Bosne i Hercegovine i EBRD-a, a koji se odnosi na investicijski grant iz Programa Evropski zajednički fond za Zapadni Balkan, u iznosu do miliona eura.

Sredstva granta će biti korištena za finansiranje nabavke dobara, radova i usluga potrebnih za proširenje sistema vodosnabdijevanja u Moštrama, uključujući izgradnju do tri naselja.

Ovom odlukom Vlada Federacije BiH potvrđuje da je dokumentacija, a posebno Ugovor o grantu između BiH i EBRD-a od 22. maja 2023. godine, kao i Nacrt Supsidijarnog ugovora između BiH i Federacije BiH za ovaj projekat, prihvatljiva za Federaciju BiH.

Istovremeno je data i saglasnost za zaključivanje Supsidijarnog ugovora između Bosne i Hercegovine i Federacije BiH, te Podugovora o grantu između Federacije BiH i Grada Visoko.

Za potpisivanje Supsidijarnog ugovora i Podugovora o grantu ovlašten je federalni ministar finansija.

Za realizaciju ove odluke i izvještavanje zadužena su Federalno ministarstvo finansija i Grad Visoko, svako u okviru svoje nadležnosti.

Kako je obrazložilo Federalno ministarstvo finansija, donošenjem ove odluke stvara se osnov za potpisivanje Supsidijarnog ugovora između BiH i Federacije BiH i Podugovora o grantu između Federacije i Grada Visoko, a kojim će Federacija sredstva granta podugovorom dodjeliti Javnom komunalnom preduzeću „Visoko“ d.o.o.   

U informaciji je navedeno da će grant sredstva biti iskorištena za provođenje IV faze podsistem Poriječani, Srhinje i Vratnica, čime će se obezbijediti pitka, sanitarno ispravna i redovno higijenski i mikrobiološki kontrolirana voda za 1.100 domaćinstava, te će na taj način vodosnabdijevanje teritorija Grada Visoko biti 95 posto obuhvaćeno gradskim vodovodnim sistemom.