Novosti

Cijene u decembru porasle za 0,5 posto u odnosu na novembar


Ukupan indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda u decembru 2023. godine porasle su za 0,5 posto u odnosu na prethodni mjesec, saopšteno je iz Federalnog zavoda za statistiku.

Posmatrano prema glavnim industrijskim grupacijama porasle su cijene intermedijarnih proizvoda osim energije za jedan posto i energije za 0,2 posto.

Cijene su pale u grupacijama kapitalnih proizvoda za 0,3 posto i netrajnih proizvoda za široku potrošnju za 0,1 posto, dok se u grupaciji trajnih proizvoda za široku potrošnju cijene u prosjeku nisu mijenjale.

Posmatrano prema područjima klasifikacije, cijene su porasle u područjima prerađivačke industrije za 0,6 posto i vađenja ruda i kamena za 0,2 posto.

Cijene su pale u području proizvodnje i snabdijevanja električnom energijom, gasom, parom i klimatizaciji za 0,1 posto.

U saopštenju se navodi da su cijene proizvođača industrijskih proizvoda u decembru protekle godine pale za 1,7 posto u odnosu na isti mjesec prethodne godine.

Indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u decembru 2023. godine su porasle za 0,5 posto u odnosu na prethodni mjesec, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine su pale za 0,1 posto.

Indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda na inostranom tržištu u decembru 2023. godine su porasle za 0,6 posto u odnosu na prethodni mjesec, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine pale su za 3,6 posto.