Biznis

Nihad Salkić, CEO kompanije ORKA d.o.o. Sarajevo: Razvoj tehnologija poput GenAI imat će krucijalan uticaj i na bh. ekonomiju


Kompanija ORKA d.o.o. Sarajevo, koja se bavi razvojem i implementacijom softverskih rješenja, obilježila je u 2023. svojevrstan  jubilej, 20. godina uspješnog poslovanja, tokom kojih je razvila vlastiti softverski proizvod, platformu OWIS.

Zahvaljujući  Orkinoj platformi OWIS za  upravljanje poslovnim procesima i dokumentima, firme u BiH, ali i svijetu, lako mogu riješiti većinu problema iz domena poslovnog upravljanja.

Prema riječima Nihada Salkića, CEO kompanije ORKA d.o.o. Sarajevo, za njih je prošla godina  bila jedna od interesantnijih godina od osnivanja kompanije.

„Čini se kao da je bh. tržište počelo sazrijevati i sve je spremnije da iskoristi tehnologiju u poslovanju. To opet s druge strane dovodi do potražnje za tehnološkim alatima, konkretno softverskim proizvodom OWIS koji naša kompanija razvija, ali i znanjem koje je u stanju upregnuti tu tehnologiju da dostavi  superiornu vrijednost. Sa te dvije poluge u rukama uspješno smo odgovorili na sve izazove, koje je tržište postavilo pred nas u 2023. godini“, istaknuo je Salkić.

Da li će, prema Vašem mišljenju, 2024. godina donijeti pozitivne pomake u bh. privredi?

„Tehnološki progres koji pogoni globalizaciju dovodi do percepcije da je svaka nestabilnost u svijetu, u neku ruku i nestabilnost u našem neposrednom okruženju. Ali, svijet i ekonomija idu konstantno naprijed, dok tržište, a samim tim i potencijal istog, rastu iz dana u dan. Lično sam optimista, budući da bh. privreda ne postoji u vakuumu, već je neminovno dio regionalnog, evropskog, pa i svjetskog tržišta. Razvoj tehnologija poput GenAI, vrlo vjerovatno će imati krucijalan uticaj na globalnu, a samim tim i na bh. ekonomiju, sa vrlo konkretnim prednostima u rastu i razvoju društva. To je po meni neuporedivo veća prilika, nego razlog za zabrinutost, jer će omogućiti svima da krenu od iste početne tačke. Mi kao kompanija, svakako planiramo iskoristiti sve prilike koje nam globalno znanje svakodnevno pruža. Smatramo to, svakako, dijelom odgovornosti koju kompanija ima prema klijentima, zaposlenicima i društvu u cjelini.“