Lifestyle

Za svako novorođeno dijete 1.000 KM


Majke koje se porode u toku ove godine u Federaciji Bosne i Hercegovine dobiće jednokratnu podršku u iznosu od 1.000 KM za svako novorođeno dijete.

Kako je navedeno iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, ovo je prvi put da se planira podrška majkama porodiljama s nivoa Federacije BiH.

“Osim toga, putem redovnog tekućeg transfera nižim nivoima vlasti, odnosno kantonima, iz budžeta Vlade FBiH, predviđen je uslov svim kantonima da dio tog transfera usmjere na provođenje i podršku natalitetnih politika, odnosno politika usmjerenih na jačanje porodica”, navedeno je u saopštenju.

Inače, za provođenje natalitetnih mjera u 2024. godini Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je planiralo, a Vlada FBiH utvrdila 16 miliona KM u budžetu Ministarstva za provođenje natalitetnih mjera.