Novosti

VTK/STK BiH organizirala Školu ekonomske diplomatije


Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (VTK/STK BiH), u suradnji s Agencijom za državnu službu BiH (ADS BiH), Ministarstvom vanjskih poslova BiH (MVP BiH) i Agencijom za unaprjeđenje stranih investicija u BiH (FIPA), organizirala je Školu ekonomske diplomatije. Od 2016. godine Komora je uspješno realizirala četiri ciklusa ove Škole u Sarajevu i Banjoj Luci te jedan vanredni modul u online formatu, na kojima je sudjelovalo 718 polaznika i obrađeno više od 30 tema.

„VTK BiH je jedan od najbitnijih institucionalnih predstavnika bh. gospodarske diplomacije, jer je naša primarna aktivnost zastupanje interesa i promocija bh. kompanija u inozemstvu. Ekonomska diplomacija ima ključnu ulogu u smanjenju trgovinskog deficita i unaprjeđenju izvoznih mogućnosti bh. kompanija i najbolji je način da se dobiju informacije o našim potencijalima, mogućnostima, proizvodima i uslugama,“ rekao je u uvodnom obraćanju predsjednik VTK BiH dr.sc. Vjekoslav Vuković.

Ekonomska diplomacija prioritet je i Ministarstva vanjskih poslova BiH.

„Smatram da je promicanje ekonomske diplomatije ključni alat za jačanje međunarodne trgovine i ekonomske suradnje Bosne i Hercegovine. Moja predanost vidljiva je kroz kontinuirane napore u uspostavljanju i jačanju bilateralnih i multilateralnih odnosa, kao i kroz sudjelovanje u međunarodnim ekonomskim forumima i pregovorima. Posvećenost ovoj oblasti treba da nas motivira da radimo zajedno kako bismo ostvarili naše zajedničke ciljeve u promicanju ekonomskog prosperiteta naše zemlje,“ istakao je  ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković.

Škola ekonomske diplomatije realizira se uz suglasnost Agencije za državnu službu BiH (ADS BiH), koja je certificirala VTK/STK BiH kao izvođača obuke o ovoj  temi.

„Ekonomska diplomacija je važna zbog bh. ekonomske aktivnosti na međunarodnoj sceni i posljedično, ostvarivanja naših nacionalnih interesa. Edukacija privrednika i državnih službenika o ulozi i značaju ekonomske diplomacije omogućava im stjecanje potrebnih vještina i znanja za uspješnije poslovanje na međunarodnoj sceni, kao i zaštitu interesa BiH u globalnoj ekonomiji,“ kazao je šef Odsjeka za obuku Agencije za državnu službu BiH Zdravko Kujundžija.

Osim ubrzanja procesa evropskih integracija, prioritet ekonomske diplomacije treba biti i privlačenje investicija koje proširuju proizvodnju ili povećavaju produktivnost, a koje mogu dovesti do privrednog rasta.

„Potrebno je da se BiH brendira kao poželjna zemlja za strane investicije, u čemu ekonomska diplomatija ima ključnu ulogu. Očekujemo značajniju saradnju s ekonomskom diplomatijom na polju poboljšanja imidža BiH, privlačenja investicija i povećanje izvoza,“ rekao je direktor agencije FIPA Marko Kubatlija.

Na Školi ekonomske diplomatije  govoreno je o novim perspektivama i mogućnostima Bosne i Hercegovine prema EU, suvremenoj diplomaciji i njenim globalnim izazovima te pravnom okviru za strana ulaganja.