Biznis

Vanjskotrgovinska komora BiH najboljim bh. izvoznicima uručila nagrade ‘Polet’


U prisustvu brojnih zvanica, predstavnika bh. institucija, ambasada, međunarodnih organizacija i komora iz Bosne i Hercegovine i regiona, večeras je u Sarajevu upriličena svečana dodjela prve nagrade Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine (VTK BiH) “Polet” najuspješnijim izvoznicima iz Bosne i Hercegovine.

Predsjednik VTK BiH Vjekoslav Vuković u obraćanju je istakao da je VTK BiH u službi gospodarstva već 115 godina i da su samo u proteklih pet godina obradili više od 300.000 raznih dokumenata i zahtjeva i isporučili više od 20.000 različitih usluga kompanijama, te Vijeću ministara i Parlamentarnoj skupštini BiH ponudili 77 obrazloženih inicijativa za pospješenje gospodarskog ambijenta u BiH.

Većina je rezultirala pozitivnim ishodom. Svaka od poduzetih mjera imala je za cilj povećanje konkurentnosti naših kompanija i olakšice u poslovanju te stvaranje adekvatnog poslovnog ambijenta – istakao je Vuković i dodao da je u izboru za ove nagrade bilo skoro 7.000 kompanija, od čega ih je 45 nominirano u devet kategorija.

Nagrada “Polet” 2023 kompanijama je dodijeljena u devet kategorija.

Najbolji izvoznik u kategoriji malih kompanija u sektoru usluga je Valens d.o.o. Sarajevo, kompnija Klika d.o.o. Sarajevo u kategoriji srednjih kompanija u sektoru usluga, dok je najbolji izvoznik u kategoriji velikih kompanija u sektoru usluga DDC MLS d.o.o. Sarajevo.

U sektoru industrije u kategoriji malih kompanija nagrada “Polet” je dodjeljena Aras Consultingu d.o.o. Bihać, u kategoriji srednjih kompanija Krivaji – Tvornica montažnih kuća d.o.o. Zavidovići, dok je Şişecam Soda d.o.o. Lukavac osvojila tu nagradu kao najbolji izvoznik u kategoriji velikih kompanija u sektoru industrije.

Nagrada “Polet” dodijeljena je i kompanijama: Feal d.o.o. Široki Brijeg (najbolji izvoznik za tržište Njemačke), MH ERS MP a.d. Trebinje (najbolji izvoznik za tržište Srbije) i EFT-Rudnik i Termoelektrana Stanari (najbolji izvoznik za tržište Švicarske).

U izboru za nagradu “Polet” bile su kompanije izvoznici s domaćim kapitalom, sa stranim kapitalom i registrovanim sjedištem u BiH, kao i kompanije s državnim kapitalom. Kompanije su rangirane prema vrijednosti i rastu izvoza, vrijednosti i rastu dobiti, broju i rastu broja uposlenih, koeficijentu ubrzane likvidnosti, stepenu zaduženosti, stopi povrata imovine, koeficijentu finansijske stabilnosti, profitabilnosti, kao i ispunjavanju zakonom predviđenih obaveza prema komorskom sistemu u Bosni i Hercegovini.

Metodologiju su razvili stručnjaci VTK BiH i članovi nezavisne komisije u čijem su sastavu bili Zdenko Klepić sa Sveučilišta u Mostaru, Faruk Hadžić sa Sarajevo School of Science and Technology i Dragan Mikerević sa Univerziteta u Banjoj Luci.

Nagrade su uručili zamjenica ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Ljiljana Lovrić, direktor Uprave za indirektno oporezivanje BiH Zoran Tegeltija, guverner Centralne banke BiH Senad Softić, predsjednica Privredne komore Crne Gore Nina Drakić i predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež, te članovi nezavisne komisije.

Priznanja za poseban doprinos razvoju bh. privrede u suradnji s VTK BiH dodjeljena su kompanijama KolMix d.o.o, Mega Drvo d.o.o, ThermoFlux d.o.o, Kolektor CCL Laktaši i Jašar Transport d.oo.