Biznis

Svježe snage u Fondu KS za izgradnju stanova: Imenovano novo rukovodstvo


Na sjednici održanoj četrnaestog marta, Vlada Kantona Sarajevo izdala je zvanično odobrenje za imenovanje Elvedina Lagarije na funkciju vršioca dužnosti direktora Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova.

Nakon što je stekao bogato iskustvo obnašajući rukovodeće uloge u bankarskom sektoru, Lagarija je svoj profesionalni put obogatio angažmanom u privatnom sektoru, fokusirajući se na područja finansija, turizma i stanogradnje. Uzimajući u obzir njegovo decenijama građeno iskustvo, ovaj korak Vlade Kantona Sarajevo predstavlja ozbiljan napor u cilju adresiranja stambenih izazova s kojima se suočavaju osjetljive društvene grupe.

Lagarija je za Poslovne novine izjavio je da je trenutno u toku detaljna analiza svih dostupnih opcija, koja će biti prethodnica kreiranju i implementaciji efikasnih rješenja. “Svjesni smo da zbog makroekonomskih promjena i inflatornih trendova, stambeno pitanje postaje sve zahtjevnije za rješavanje mnogim našim sugrađanima svakim danom. Posvećenim radom nastojat ćemo da doprinesemo održivim rješenjima u ovoj sferi kao ključni faktor Vlade Kantona Sarajevo. Naš osnovni cilj je omogućiti rješavanje stambenih pitanja za osjetljive društvene grupe, poput veterana, mladih i drugih, na način koji će biti prihvatljiv za njih, uzimajući u obzir cijenu, kvalitet i lokaciju budućih stambenih jedinica”, naglasio je Lagarija.

Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova, osnovan 1998. godine, do sada je uspješno realizovao brojne projekte. Trenutno su u fazi izvođenja radovi na izgradnji poslovno-stambenih kompleksa na području općina Vogošća i Ilijaš.

Ističe se i da je na pomenutoj sjednici Vlade Kantona Sarajevo formiran novi Upravni odbor Fonda, čiji su članovi: gospodin Jasmin Bešović, imenovan za predsjednika, te gospoda Bernadin Hadžiabdić, Mirza Emirhafizović, Mak Aganović i gospođa Petrinić Amela kao članovi.