BiH

PN Analiza: Top 10 kompanija po ostvarenom prihodu u Federaciji BiH za 2023. godinuPoslovne novine donose pregled top 10 kompanija u FBiH po ostvarenom prihodu u 2023. godini. Detaljna analiza i spisak najuspješnijih mikro, malih, srednjih i velikih kompanija po prihodu, dobiti i izvozu bit će dostupni u okviru projekta 100 najvećih u BiH, koji će se po 37. put održati ove godine.

Izvor: FIA

Top 10 kompanija po ostvarenom prihodu:

  1. BINGO d.o.o. Tuzla – 1.948.986.787
  2. HOLDINA d.o.o. Sarajevo – 1.379.349.169
  3. JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo – 1.165.888.17
  4. HIFA-OIL d.o.o. Tešanj – 761.083.788
  5. HIFA-PETROL d.o.o. Vogošća – 736.315.231
  6. BOREAS d.o.o. Kreševo – 735.648.677
  7. ArcelorMittal Zenica d.o.o. Zenica – 732.811.138
  8. G-PETROL d.o.o. Sarajevo – 645.487.092
  9. Philip Morris BH d.o.o. Sarajevo – 577.153.628
  10. BH Telecom d.d. Sarajevo – 530.504.290