Novosti

Forto sa čelnicima IFC-a: Javno-privatnim partnerstvima do infrastrukturnog zamaha


„Ne smijemo dozvoliti daljnje kaskanje za regionom i Evropom kada je riječ o korištenju potencijala javno-privatnih partnerstava koja su ključna za realizaciju infrastrukturnih i drugih projekata“, poručio je državni ministar komunikacija i prometa Edin Forto na sastanku sa delegacijom Međunarodne finansijske korporacije članica Grupacije Svjetske banke (IFC) na čelu sa Alfonsom Garciom Morom, potpredsjednikom za Evropu i Latinsku Ameriku.

Predstavnici IFC-a su naveli da bi projekat upravljanja postrojenjem za prečišćavanje otpadnih voda u sarajevskim Butilama kroz sistem JPP-a mogao biti ogledni primjer za ovaj model finansiranja. Dodali su kako IFC aktivno podržava izradu zakona o JPP-u i na višim nivoima vlasti u cilju olakšavanja korištenja potencijala ovog vida finansiranja infrastrukturnih projekata, poput aerodroma ali i energetskih projekata.

„Nema opravdanja da se prilike za javno-privatna partnerstva ne počnu koristiti u Bosni i Hercegovini u cilju značajnijeg zamaha u infrastrukturnim i drugim projektima. Takav pristup, dokazan na brojnim projektima u regionu i EU, rezultira ekonomskim rastom i napretkom“, poručio je ministar Forto.

Sastanak je održan u Washingtonu u okviru proljetnog sastanka Svjetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda na kojem ministar Forto predvodi delegaciju Bosne i Hercegovine u ulozi zamjenika guvernera BiH u Svjetskoj banci.