Novosti

Godišnja stopa inflacije u Portugalu u aprilu 2,2 posto


Godišnja stopa stopa inflacije u Portugalu je u aprilu pala sa martovskih 2,3 posto na 2,2 posto, u skladu sa prethodnom preliminarnom procjenom, objavio je danas portugalski Nacionalni institut za statistiku na svom vebsajtu.

Cijene energenata u Portugalu su porasle za 7,9 posto, ubrzavši u odnosu na martovskih 4,8 posto zbog baznih efekata iz aprila prošle godine.

Godišnja stopa bazne inflacije u Portugalu je u aprilu takođe pala, sa martovskih 2,5 posto na dva posto.

Na mjesečnom nivou je inflacija u Portugalu porasla za 0,5 posto u odnosu na mart.

Ako aprilsku inflaciju u Portugaliji merimo harmonizovanim indeksom potrošačkih cijena (HICP) koji koristi Evrostat, ona je usporila sa martovskih 2,6 posto na 2,3 posto