Vizija orijentirana rastu

Poslovati, kontinuirano rasti i razvijati se, izazove pretvoriti u prednost, viziju pretočiti u ostvarenje, izazov je koji su uspješno savladale 1.888 brzorastućih kompanija u Bosni i Hercegovini, 2020. godini. To su lideri koji svoje kompanije vode ka stalnom rastu iz godine u godinu.

Izuzetan i kontinuiran poslovni uspjeh ovih privrednih pobjednika, zaslužuje da budu prepoznati i priznati kao vrlo važan faktor u razvoju ekonomije jedne zemlje. To su kompanije čiji su poslovni procesi u savršenom skladu i stvarne su poduzetničke zvijezde. Uprkos tome, ove kompanije često nisu prepoznate od šire javnosti u BiH, iako njihova iskustva i modeli poslovanja mogu biti višestruko korisni za cjelokupnu privredu.

Metodologija rangiranja

Poslovne novine su uradile sveobuhvatnu analizu brzorastućih kompanija u BiH i regiji na osnovu pokazatelja iz LRC BIS baze poslovnih informacija te regionalnih bonitetnih agencija.

Profil kompanije / Digitalna Markica

„BRZORASTUĆA KOMPANIJA“

Objava profila na web portalu www.poslovnenovine.ba u rubrici „Brzorastuće kompanije BiH“: fotografija, infografike i tekst (opis kompanije, izjava/intervju sa direktorom ili predstavnikom firme), izrada promotivnog vizuala sa jednom od markica.

Specijalna publikacija Poslovnih novina

„BRZORASTUĆE KOMPANIJE“

Projekat će biti krunisan specijalnom publikacijom Poslovnih novina koja će biti posvećena ovim kompanijama, a bit će objavljena u maju mjesecu 2022. godine.

Publikacija će sadržavati rangiranje i analizu domaćih i regionalnih brzorastućih kompanija, istaknut će njihovu važnost za bh. i regionalnu ekonomiju, predstaviti pozitivne prakse koje mogu poslužiti kao primjer te prezentirati mogućnosti i potencijale poticaja daljeg rasta ovih kompanija u BiH.

Poseban prostor za afirmaciju i predstavljanje brzorastućih kompanija bit će rezervisan i na poslovnoanalitičkoj platformi Poslovnih novina.

Priznanje sa istaknutom

digitalnom markicom

Uramljeno priznanje uručuje se dobitniku – bonitetno pouzdanoj kompaniji na konferenciji, koja će biti održana u maju 2022. godine i koja će biti prilika za networking uspješnih, a sve uz fotografisanje popraćeno kroz digitalnu kampanju, objavu saopštenja na portalu poslovnih novina i drugih partnerskih portala.

Objave promotivnih članaka

Svaki učesnik kampanje dobit će prostor za minimalno jednu objavu na web portalu poslovnenovine.ba, zavisno od vrste sadržaja, događaja ili drugih okolnosti koje je potrebno promovisati za kompaniju. Tekstovi mogu biti u formi saopštenja, intervjua ili reportaže, a bit će objavljeni i promovisani kroz portal Poslovnih novina, društvene mreže Poslovnih novina i digitalnu kampanju. Kampanja podrazumijeva angažman novinara i fotografa Poslovnih novina kako bi se kreirao originalan sadržaj.

Digitalna kampanja
Za svakog učesnika kampanje realizuje se digitalna kampanja putem targetiranih komunikacija prema odabranim ciljnim skupinama. Aktivnosti su bazirane na objavi logotipa, vizuala popraćenih kratkim tekstom i informacijama o kompaniji tokom perioda trajanja generalne kampanje.

Koncept i trajanje kampanje

Kroz navedene kanale komunikacije, kampanja će biti usmjerena prvenstveno prema poslovnoj javnosti, opštinama, javnim institucijama i pravnim licima u BiH. Pojedinačne kampanje za učesnike se rade ciljano prema odabranim javnostima. Prve aktivnosti kampanje počinju januaru 2022. a kampanja završava u maju 2022. godine sa followUp aktivnostima nakon objave specijalne publikacije Poslovnih novina „Brzorastuće kompanije“ i nakon poslovne konferencije koja će okupiti cca 200 bonitetno pouzdanih kompanija.

Organizator projekta:

Analitički partner

Podrška

Banka partner

Specijalni partner

Partneri

Sponzori projekta

Specijalni web medija pokrovitelj

Prijatelji projekta

Medijski partneri

Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas na telefon 033/568-811 ili na e-mail adrese [email protected] ili [email protected]

Pin It on Pinterest

Share This