Entitet/kanton:
Republika Srpska
Djelatnost:
STRUČNE, NAUČNE I TEHNIČKE DJELATNOSTI
ID:
4400834210005
Broj zaposlenih:
15
Bonitetna ocjena:
4
Telefon:
+387 33 221-522
Inspirisani čovjekovom željom da zna i potrebom da obznani, ova kompanija nastavlja tradiciju stvaranja adekvatnog medija. "Obojili smo sivilo, osvijetlili tamu i udahnuli duh savremenosti."