Novi trend na tržištu osiguranja: Snažan rast isplaćenih šteta

14/10/2022. | Novosti

Osiguravajuće tržište i dalje bilježi rast, ali ukupni dojam poslovanja društava kvari visok nivo isplaćenih šteta. Bruto fakturisana premija osiguravatelja u FBiH nakon devet mjeseci porasla je 8,4 posto iznosivši ukupno 459,5 miliona KM. Neživotno osiguranje sa ukupnom premijom od 359,5 miliona KM raslo je nešto sporijom stopom od 7,0 posto, dok je životno osiguranje sa...

Hoće li inflatorni pritisci uticati na rast cijena osiguranja u BiH?

31/05/2022. | Tema u fokusu

Glavni faktori koji utiču na povećanje cijena usluga osiguranja jesu, prije svega, rizici te je realno očekivati da velika inflacija i rusko-ukrajinski rat mogu imati određen uticaj i na kretanje cijena osiguranja Pandemija koronavirusa do sada je koštala svjetske osiguravatelje i reosiguravatelje oko 45 milijardi dolara, a prognozira se da će ukupni gubici dostići 100...