U obnovu dvije klinike KCUS – a Svjetska banka uložila više od tri miliona maraka

16/12/2022. | Novosti

Delegacija Svjetske banke obišla je Kliniku za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju i Kliniku za urgentnu medicinu, Kliničkog centra univerziteta Sarajevo na kojima su implementirane mjere energetske efikasnosti. Ove aktivnosti dio su projekta „Energetska efikasnost BiH“ (BEEP) kojeg sprovodi Federalno ministarstvo prostornog uređenja, a koji se finansira iz kredita Svjetske banke. „Bosna i Hercegovina je prepoznala...

Projekat BEEP: Mostar dobio četiri nova energetski efikasna objekta

06/12/2022. | Novosti

Delegacija Svjetske banke obišla je četiri objekta Sveučilišne kliničke bolnice Mostar i JU OŠ „Silvije Strahimir Kranjčević“, na kojima su implementirane mjere energijske efikasnosti. Ove aktivnosti dio su projekta „Energetska efikasnost BiH“ (BEEP) kojeg sprovodi Federalno ministarstvo prostornog uređenja, a koji se financira iz kredita Svjetske banke. „Bosna i Hercegovina prepoznala je značaj energetske učinkovitosti,...

Potencijali za uštede u budžetu Federacije BiH oko 40 miliona KM godišnje

27/03/2018. | Tržišta i finansije

Od 2016. godine, u Federaciji BiH se implementira projekat Svjetske banke “Bosnia Energy Efficiency Project” u okviru kojeg je do sada obnovljeno 29 javnih objekata, dok je plan za ovu godinu 15 novih objekata. Ukupna investicija u radove iznosi 13 miliona KM, dok ukupna procjena ušteda za ove objekte iznosi 1,6 miliona KM godišnje. Tokom...