Novosti

U obnovu dvije klinike KCUS – a Svjetska banka uložila više od tri miliona maraka


Delegacija Svjetske banke obišla je Kliniku za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju i Kliniku za urgentnu medicinu, Kliničkog centra univerziteta Sarajevo na kojima su implementirane mjere energetske efikasnosti. Ove aktivnosti dio su projekta „Energetska efikasnost BiH“ (BEEP) kojeg sprovodi Federalno ministarstvo prostornog uređenja, a koji se finansira iz kredita Svjetske banke.

„Bosna i Hercegovina je prepoznala značaj energetske učinkovitosti, te je s ciljem ostvarenja ekonomske održivosti pristupila dodatnom financiranju za projekat „Energetske efikasnosti za BiH“ (AF BEEP) iz kreditnih sredstava Svjetske banke. AF BEEP je projekat od iznimne važnosti u cjelokupnom procesu pridruživanja BiH Europskoj uniji. Svjesni stanja u kojem se nalaze objekti javne namjene, te činjenice kako su zgrade najveći pojedinačni potrošači energije, a time i veliki zagađivači okoliša, krenuli smo s projektom BEEP kojim je u Kantonu Sarajevo do sada obuhvaćeno 14 objekata javne namijene, od toga tri zdravstvene ustanove, jedna policijska akademija, zatvor, administrativna ustanova i osam obrazovnih institucija. S obnovom smo nastavili zahvaljujući projektu AF BEEP u okviru kojeg su u ovom kantonu obnovljene još tri zdravstvene ustanove i jedna policijska akademija“, kazao je Josip Martić, ministar prostornog uređenja FBiH.

U obnovu Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju i Klinike za urgentnu medicinu na KCUS – u uloženo je više od 3.1 miliona KM. Procijenjuje se da će za 362 tona godišnje biti smanjena emisija CO2, a očekivana ušteda energije iznosila bi oko 1.800 MWh/god.

Radovi su realizirani u skladu sa svjetskim standardima iz oblasti energetske efikasnosti, a podrazumijevali su različite mjere, od termoizolacije fasadnih zidova, stropa prema negrijanom potkrovlju, poda iznad negrijanog podruma do zamjene posojeće stolarije i bravarije, ugradnje dinamičkih termostatskih ventila, kalorimetara, senzora temperature i vlažnosti, a uspostavljen je i sistem daljinskog očitavanja podataka.

Investicije u energetsku efikasnost će smanjiti potrošnju energije u odabranim objektima javnog sektora i pokazati ekonomsku održivost unapređenja energetske efikasnosti, uključujući smanjenje tekućih troškova za energiju i s njima povezanih javnih rashoda.

Implementacija mjera energetske efikasnosti u zgradama javne namijene počela je 2015. godine. U fokusu Projekta su, prvenstveno zgrade visoke društvene važnosti, poput objekata obrazovnih i zdravstvenih institucija, ali i drugi objekti javne namjene. Do kraja 2020. godine je, u obnovu 55 objekata zdravstvenih, obrazovnih i drugih institucija, uloženo 25.088.140,12 KM (sa PDV-om). Procijenjene godišnje uštede iznose 3.044.353 KM (sa PDV-om), a očekuje se smanjenje emisije CO2 u iznosu od 4.565 tone godišnje.

Rezultati ostvareni kroz projekte Svjetske banke za energetsku efikasnost u BiH (BEEP i Additional Financing for BEEP) najbolji su primjer dobre sinergije između ministarstva, projektnog tima i finansijera, jer kroz investiciju od 43 miliona KM do sada su obnovljene 83 zgrade javne namijene (ukupne površine veće od 260.000 m2), te je poboljšana ugodnost boravka za više od 476.500 korisnika. Provođenjem aktivnosti u okviru BEEP i AF BEEP projekata očekuje se smanjenje emisija CO2 od gotovo 9.000 tona godišnje, dok uštede energije na godišnjem nivou iznose 31.716 MWh.