Osigurana milionska sredstva za energetsku efikasnost u javnim zgradama KS

08/06/2021. | Novosti

Vlada Kantona Sarajevo i nadležno Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo osigurali su milionska sredstva za projekt “Energijska efikasnost u javnim zgradama Kantona Sarajevo”. Ugovor je vrijedan 1,2 miliona KM, a sredstva će biti iskorištena za tehničku pomoć projektu u svrhu revizije glavnih projekata i podrške implementaciji projekta kroz...

KS tokom 2021. za vodosnabdijevanje i odvodnju otpadnih voda izdvaja 6 miliona KM

24/05/2021. | Novosti

Ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Enver Hadžiahmetović zaključio je u petak, 21. maja, sporazume sa općinama Ilidža, Ilijaš i Vogošća, te Zavodom za izgradnju Kantona Sarajevo o zajedničkom učešću u realizaciji projekata vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda. Na području navedenih općina predviđena je realizacija 19 projekata, od čega...