Novosti

KS tokom 2021. za vodosnabdijevanje i odvodnju otpadnih voda izdvaja 6 miliona KM


Ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Enver Hadžiahmetović zaključio je u petak, 21. maja, sporazume sa općinama Ilidža, Ilijaš i Vogošća, te Zavodom za izgradnju Kantona Sarajevo o zajedničkom učešću u realizaciji projekata vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda.

Na području navedenih općina predviđena je realizacija 19 projekata, od čega će po šest biti implementirano na Ilidži i u Ilijašu, te sedam u Vogošći.

Za ponedjeljak, 24. maja ove godine, zakazano je potpisivanje ovih sporazuma sa općinama Centar, Novi Grad i Novo Sarajevo, a za utorak, 25. maja, sa općinama Hadžići, Stari Grad i Trnovo, i to sve u skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom.

Programom utroška sredstava Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliš KS za objekte vodosnabdijevanja i odvodnju otpadnih voda u 2021. godini planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 6 mil KM.

Navedena sredstva namijenjena su za realizaciju ukupno 30 projekata ove vrste, i to na području svih devet općina Kantona Sarajevo.

Prema odredbama ovih sporazuma obaveza svake od općina je da pripremi sve saglasnosti i odobrenja za građenje, provede postupak javne nabavke, te ugovori izvođenje radova.

Sporazumima je predviđeno i da stručno-tehnički nadzor nad izvođenjem radova u okviru svih ovih projekata provodi Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.