Poreska uprava FBiH objavila spisak najvećih poreskih dužnica u Federaciji

08/11/2023. | Tržišta i finansije

Poreska uprava FBiH objaPoreska uprava FBiH objavila je prije nekoliko dana novi spisak najvećih poreskih dužnica u Federaciji. Riječ je o pregledu poreznih obveznika sa iznosom duga po osnovu poreza, doprinosa, taksi i drugih naknada preko 50.000 KM na dan 30. septembar 2023. godine. I dalje su na prvom mjestu Željeznice Federacije sa saldom duga...

Otkriveni radnici na crno, kazne ukupno 393.900 KM

06/11/2023. | Novosti

Inspektori Poreske uprave Federacije BiH izvršili su na širem području ovog entiteta 316 nadzora u kojima su otkrili 66 neprijavljenih radnika, te izdali 146 prekršajnih naloga sa ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu od 393.900 KM. U izvršenim kontrolama otkriveno je 89 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja, 14 obveznika koji nisu imali...

Poreske olakšice znače više naknade za učenike i manje administracije za poslodavce

26/01/2023. | Novosti

Stimulativne poreske politike kao dio seta pretpostavki važnih za unapređenje srednjeg stručnog obrazovanja, pokazale su se kao dobra praksa u drugim zemljama koje služe kao uzor u radu Međukantonalne fokus grupe za unapređenje srednjeg stručnog obrazovanja. Među dosadašnjim rezultatima angažmana Grupe je usvajanje inicijativa za dopune Zakona o porezu na dohodak i Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na...

Povećana naplata javnih prihoda u FBiH

07/05/2018. | Novosti

Porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar – april 2018. godine uplatili su  1.719.345.516 KM javnih prihoda za koje je nadležna Porezna uprava Federacije BiH, što je za 115.580.745  KM više u odnosu na isti period prošle godine ili iskazano u procentu više za 7,21 posto. Ukupna naplata direktnih poreza u periodu januar – april...