fbpx

Poreske olakšice znače više naknade za učenike i manje administracije za poslodavce

26/01/2023. | Novosti

Stimulativne poreske politike kao dio seta pretpostavki važnih za unapređenje srednjeg stručnog obrazovanja, pokazale su se kao dobra praksa u drugim zemljama koje služe kao uzor u radu Međukantonalne fokus grupe za unapređenje srednjeg stručnog obrazovanja. Među dosadašnjim rezultatima angažmana Grupe je usvajanje inicijativa za dopune Zakona o porezu na dohodak i Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na...

Povećana naplata javnih prihoda u FBiH

07/05/2018. | Novosti

Porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar – april 2018. godine uplatili su  1.719.345.516 KM javnih prihoda za koje je nadležna Porezna uprava Federacije BiH, što je za 115.580.745  KM više u odnosu na isti period prošle godine ili iskazano u procentu više za 7,21 posto. Ukupna naplata direktnih poreza u periodu januar – april...