Tema u fokusu

Općina Novi Grad Sarajevo obilježava 40 godina postojanja


Općina Novi Grad je najmnogoljudnija općina Grada Sarajeva i Bosne i Hercegovine, sa približno 130.000 stanovnika. Administrativno organizirana u 28 mjesnih zajednica, ukupne površine 47,8 km2 i sa gustinom naseljenosti od 2.657,8 stanovnika po kvadratnom kilometru. Općina predstavlja “ulaznu kapiju“ sa Koridora Vc u Sarajevo, glavni grad BiH.

Godišnje 50 posto sredstava za kapitalne investicije

Općina je najveće lokalno tržište u BiH i ima karakter moderne lokalne samouprave te epitet povoljnog ambijenta za život i poslovanje, za šta je, prije svega, zaslužan njen menadžment, na čelu sa mr. Semirom Efendićem, načelnikom Općine Novi Grad Sarajevo.

Iako pitanja razvoja i podrške privredi, kao i stvaranje uvjeta za povećanje zaposlenosti, prema riječima načelnika Efendića, nisu u direktnoj nadležnosti lokalnih zajednica, oni predstavljaju jedan od prioriteta Općine Novi Grad Sarajevo.

„Općina Novi Grad Sarajevo je lider na lokalnom nivou u Federaciji BiH u uvođenju praksi poticaja privredi i kreiranju efikasnih programa podrške i subvencioniranju iz Budžeta Općine. To se, između ostalog, ogleda i kroz kontinuirana ulaganja u izgradnju infrastrukture i kapitalne investicije od skoro 50 posto sredstava iz općinskog Budžeta godišnje. Inače, utvrđen je Prijedlog budžeta Općine Novi Grad za 2018. godinu u iznosu od 40.227.000. KM“, kaže Efendić.

Direktni rezultat poticaja privredi i kreiranja efikasnih programa podrške je povećanje broja zaposlenih i smanjenja broja nezaposlenih na području općine Novi Grad. Ukupni broj radne snage na općini iznosi 82.857, dok je stopa nezaposlenosti 22,02 posto.

„Općina Novi Grad Sarajevo prva je po broju novozaposlenih u Kantonu Sarajevo i Federaciji BiH u 2016. godini. U oktobru 2017. godine dostignut je rekordan broj od 25.927 zaposlenih u posljednjih pet godina, dok je u istom periodu registriran i najmanji nivo nezaposlenih (18.194)“, istakao je Efendić.

 

Na teritoriji općine Novi Grad posluje ukupno 6.387 privrednih subjekata. Dominantne grane privrede su trgovina, koja je zastupljena sa 40,50 posto, stručne naučne i tehničke usluge (10,83 posto), špedicija i skladištenje (10 posto), prerađivačka industrija (8,6 posto), građevinarstvo (7,87 posto).

„Kroz program mjera aktivne politike zapošljavanja Općine Novi Grad Sarajevo i u saradnji sa Komercijalnom bankom, već pet godina zaredom se uspješno realizira „Program poticaja privrednim subjektima općine Novi Grad Sarajevo, putem regresiranja dijela kamatne stope“. Zahvaljujući tome, u proteklih pet godina u privredu općine Novi Grad Sarajevo je plasirano preko 28 miliona KM, putem kojih je podržano 115 kompanija, u kojim je očuvano preko 6.000 postojećih radnih mjesta i podržano otvaranje 690 novih radnih mjesta“, naglasio je Efendić, dodajući da je to samo jedna od niza mjera koje provode u sklopu aktivne politike zapošljavanja, a koja će se nastaviti i u 2018. godini. Ostale mjere poticaja su: redovno sufinasiranje zapošljavanja pripravnika, podrška početnicima u biznisu, podrška prekvalifikacijama za deficitarna zanimanja za poznatog poslodavca, podrška promociji privrede u vidu susreta privrednika, podrška učešću na sajamskim manifestacijama, poslovnim forumima i dr. te poticaji u poljoprivredi.

Certifikat BFC SEE za Općinu Novi Grad

Općina Novi Grad Sarajevo je uspješno završila proces certifikacije za općinu sa povoljnim poslovnim okruženjem (Business Friendly Certification) i postala zvaničan nosilac regionalnog BFC SEE certifikata.

„Na ovaj način smo postali prva općina u Kantonu Sarajevo koja nosi BFC SEE certifikat. S tim u vezi, Općina Novi Grad Sarajevo izvršila je i rekonstrukciju i redizajn zgrade za potrebe građana i privrednika, oformila Službu za urbanizam i katastar, Centar za razvoj biznisa i druge vezane servise u svrhu stvaranja ugodnog ambijenta življenja i poslovanja te privlačenja novih investitora“, dodao je Efendić.

Posebno je važno istaći da su na teritoriji općine Novi Grad Sarajevo i 4 privredno-poslovne zone: Urbanistički projekt „Industrijska zona Zrak“, Regulacioni plan „Privredna zona Rajlovac“, Regulacioni plan „Bačići“ i Regulacioni plan Privredna zona „Donje Telalovo polje“, namijenjene za izgradnju privredno-poslovnih objekata.

„U privrednoj zoni Rajlovac je u novembru tekuće godine svečano puštena u rad novoizgrađena 110-kilovoltna transformatorska stanica, čime je dugoročno osigurano snabdijevanje ovog područja električnom energijom. Ovdje posluje oko 60 firmi sa oko 2.000 zaposlenih, među kojima je i njemački Veritas Automotive sa 350 zaposlenih u autoindustriji, zatim Sprind i Brojler. Projekt je koštao 4.254.000 KM“, izjavio je načelnik Efendić.

Razlozi zbog kojih treba investirati u općinu Novi Grad, kako dalje navodi Efendić, su povoljan geografski položaj i pristup lokalnim i regionalnim tržištima, prostorni resursi za društveno-ekonomski razvoj, razvijena infrastruktura, obrazovana i kvalifikovana mlada radna snaga, efikasna općinska administracija i menadžment općine posvećen lokalnom ekonomskom razvoju.

Jedan od kapitalnih projekata koji je Općina Novi Grad realizirala u 2017. godini je i puštanje u promet dijela LOT2-C Sarajevske obilaznice u dužini 800 metara. Vrijednost radova iznosi 9.574.554,09 KM, a novac je osiguran iz kreditnih sredstava međunarodnih financijskih institucija (EBRD, EIB i OPEC fond). Općina Novi Grad Sarajevo zajedno sa Kantonom Sarajevo je finansirala imovinsko-pravne odnose.

Općina Novi Grad Sarajevo prva je u BiH koja će sufinansirati 3 posto kamatne stope za potrebe rješavanja prvog stambenog pitanja mladih sa teritorije ove lokalne zajednice, a ukupan fond kreditnih sredstava je osigurala Sparkasse banka u iznosu od 5 miliona KM.

Općina Novi Grad Sarajevo promovira i aktivan međuopćinski angažman, kroz zajedničke projekte i partnerstva koji rezultiraju konkretnim benefitom za građane i privrednike.