Tržišta i finansije

Novoregistrovani poduzetnici u Novom Gradu oslobađaju se plaćanja komunalne takse


Općinsko vijeće Općine Novi Grad Sarajevo donijelo je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o visini komunalnih taksi, kojom se poduzetnici koji prvi put registruju djelatnost na području općine Novi Grad oslobađaju plaćanja komunalne takse, na period od prve dvije godine od registracije djelatnosti.

Ova olakšica odnosi se na one poduzetnike koji obavljaju djelatnost izvan prodavnice, na štandovima, stolovima, boksovima, tržnicama na malo, tezgama izvan tržnica na malo, kioscima i sl. koji su prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini FBiH predstavljeni kao nova kategorija trgovac – pojedinac.

Odluka je donesena na prijedlog općinskog načelnika Semira Efendića, koji se sa predstavnicima trgovaca pijace Otoka sastao za vrijeme održavanja prošle sjednice Vijeća, 28. decembra 2017. godine, te je tom prilikom obećao da će Općina donijeti Odluku o oslobađanju od komunalne takse za prve dvije godine rada, što kantonalni Zakon o komunalnim taksama omogućava.

Donošenjem ove Odluke olakšat će se njihov rad u novom sistemu.

Vijeće je donijelo i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o novčanoj pomoći porodiljama koje nisu u radnom odnosu za 2018. godinu, čime je omogućeno da se i ove godine nezaposlenim porodiljama iz budžeta Općine svakog mjeseca uplati po 50 KM.

„Vijeće je prošle godine donijelo Odluku o novčanoj podršci porodiljama koje nisu u radnom odnosu. Odluka je donesena na nivou godine, jer smo očekivali da će porodiljske naknade biti zakonski izjednačene na nivou Federacije BiH. Međutim, kako se ova oblast još nije zakonom regulisala, i u ovogodišnjem budžetu osigurali smo sredstva tako da ćemo nastaviti sa podrškom onim porodiljama koje nisu zaposlene, a stanuju u općini Novi Grad Sarajevo. Uz mjesečnu naknadu koju dobijaju od viših nivoa, od Općine će dobiti dodatnih po 50 KM, obzirom da je njihova naknada puno manja u odnosu na naknadu koju primaju zaposlene porodilje“, kazao je načelnik Semir Efendić.

Za ovu namjenu iz budžeta Općine Novi Grad godišnje se izdvaja oko 350.000 konvertibilnih maraka.