Novosti

Radovi na Domu zdravlja Kumrovec bit će završeni na proljeće


Rekonstrukcija Doma zdravlja Kumrovec na Otoci počela je 2014. godine, a ovaj objekat je najveći objekat ove namjene u KS-u kojem gravitira 50.000 stanovnika novogradske općine. Firma Unigradnja provodi posljednju, treću fazu rekonstrukcije Doma zdravlja Kumrovec u okviru koje je planirana izgradnja novih sadržaja. Sam projekat sastoji se iz dva dijela – vanjskog uređenja i izgradnje prizemnog dijela objekta.

“Planirano je da se otvoreni dio objekta u prizemlju zatvori i da se naprave dvije recepcije, magacinski prostor i prostorija za tehničke uređaje, što će biti od velike pomoći medicinskom oso-blju. U okviru vanjskog uređenja izgradit će se veliki parking sa 100 mjesta sa protupožarnim putem. Također, planirana je nova javna rasvjeta. Očekujemo da će radovi biti završeni na proljeće”, izjavio je načelnik Općine Novi Grad Semir Efendić.

Vrijednost radova je 1,2 miliona KM, a sredstva su obezbijedili Općina Novi Grad, Zavod zdravstvenog osiguranja KS-a, Ministarstvo zdravstva i Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo. Okončanjem ove faze upotpunit će se izgled samog objekta.