Novosti

Safudin Čengić ponovno imenovan za generalnog direktora Centrotrans Eurolinesa


Na sjednici Nadzornog odbora Centrotrans Eurolinesa  donesena je odluka o ponovnom imenovanju Safudina Čengića za generalnog direktora te kompanije za mandatni period od 2018. do 2021.

Čengić je na čelu kompanije od 1. januara 2010., a njegov angažman u kompaniji Centrotrans Eurolines datira od 1991., od kada je obnašao razne rukovodne funkcije u okviru sistema Centrotrans i Centrotrans Eurolines i to: direktor saobraćaja, direktor marketing funkcije, izvršni direktor društva i generalni direktor.

Osim imenovanja generalnog direktora, Nadzorni odbor je imenovao i članove Uprave. Za izvršnog direktora Društva imenovan je Nedžad Alić, za izvršnog direktora Tehničke funkcije imenovan je Ibrahim Kerla, za izvršnu direktoricu Zajedničkih funkcija imenovana je Naila Hadžić, a za v.d. izvršnog direktora Marketinga imenovana je Aida Brkić.

Svi novoimenovani izvršni direktori su već bili zaposlenici preduzeća, sa velikim radnim iskustvom iz svog domena, saopćeno je iz Centrotrans Eurolinesa.