Novosti

Energetika kao razvojni resurs BiH: Potrebno iskoristiti veliki potencijal


Na tribini o temi „Energetika – razvojni resurs Bosne i Hercegovine“, koju je organiziralo Vijeća kongresa bošnjačkih intelektualaca,  rečeno je da je energetika razvojna šansa Bosne i Hercegovine jer zemlja raspolaže značajnim resursima čije bi stavljanje u funkciju moglo dovesti do razvijenijeg  kompletnog društva.

Jedan od uvodničara na tribini Edhem Bičakčić, predsjednik Komiteta Komiteta Međunarodnog vijeća za velike električne sisteme CIGRÉ za Bosnu i Hercegovinu, kazao je između ostalog da bi iskorištavanje ovih mogućnosti dovelo do bržeg rasta bruto društvenog proizvoda te napomenuo da se u svjetskim razmjerama predviđa dalji rast potrošnje električne energije.

Bičakčić podsjeća da je Bosna i Hercegovina potpisnica Sporazuma za pristup Energetskoj zajednici i da su smjernice za budući  energetski razvoj, među ostalim,  izgradnja zamjenskih blokova u termoelektranama, uz zadovoljenje okolinskih uslova.

Hidrološki resursi su nesumnjvi energetski potencijal, uvjeti za gradnju vjetrokapaciteta i solarnih također postoje, a značajan potencijal  je i biomasa u šumskom otpadu, proizilazi  iz Bičakčićevog izlaganja. Kad je riječ o nafti,  treba se značajnije opredijeliti za geološka istraživanja  te Bosnu i Hercegovinu staviti kao tranzitnu zemlju na jednom od međunarodnih gasnih koridora.

Da li ugalj ima budućnost, pitanje je koje je elaborirao drugi uvodničar na tribini, prof. dr. Mustafa Musić sa Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu.

“Ubuduće u Evropi nećemo moći crpiti energiju iz uglja na sadašnji način”, napominje on objašnjavajući da  BiH ima velike geološke rezerve ovog energenta, ali  su eksploatacione rezerve utvrđene prije 20-30 godina i od tada nisu provedena ozbiljnija istraživanja.

Stoga je potrebno napraviti planove dodatnih istraživanja kako bi se geološke rezerve “prevele” u eksploatacione, kazao je između ostalog prof.dr. Musić.