Turizam i ekologija

U Sarajevu predstavljenja iskustva iz Beča o upravljanju kvalitetom zraka


U organizaciji Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo i Ureda Grada Beča u Sarajevu Eurocomm PR, danas je održana radionica o temi “Centar za upravljanje kvalitetom zraka – iskustva Grada Beča”. Gost radionice bio je rukovodilac Odjela za čistoću zraka u okviru Magistrata za zaštitu okoliša i klime Grada Beča Heinz Tizek koji je prisutnima prezentirao bečka iskustva o strategiji za bolji kvalitet zraka. On se osvrnuo na ključne elemente menadžmenta kvaliteta zraka kao što su mreža mjerenja, katastar emisija i modeliranje, te strateške okvire Grada Beča za održavanje čistog zraka.

Naglasio je da je, zbog zaštite okoliša i zraka, Grad Beč napravio najveći pomak u oblasti javnog prijevoza, ali i da su uvedene mjere zbog kojih se ovaj oblik prijevoza najčešće koristi.

Rukovodilac Odjela za čistoću zraka u okviru Magistrata za zaštitu okoliša i klime Grada Beča Heinz Tizek

Kanton Sarajevo planira formiranje Centra za upravljanje kvalitetom zraka, organizacione jedinice koja će preuzeti najveći dio aktivnosti kada je u pitanju problematika zagađenja zraka. Funkcije Centra bile bi praćenje kvaliteta zraka, izrada stručnih izvještaja i podloga za prostorno planiranje, prognoze nivoa zagađenosti zraka, kalibracija matematičkog modela i predviđanje stanja kvaliteta zraka za različite situacije uz upotrebu savremenih tehnologija, komuniciranje s građanima, pravovremeno upozoravanje na povećanje koncentracije pojedinih polutanata…

“Potpuno svjesni problema koji KS ima sa zagađenjem zraka, posebno tokom grijne sezone i zimskih mjeseci, te da sadašnji sistem i način organizacije ne može adekvatno odgovoriti svim izazovima s kojima se suočavamo kada je riječ o ovom problemu, opredijelili smo se za formiranje posebnog centra za upravljanje kvalitetom zraka. Problemi su višestruki i detaljno su opisani i analizirani u Kantonalnom planu zaštite okoliša za naredni petogodišnji period, koji je krajem prošle godine usvojila Skupština KS-a. Između ostalog, konstatovan je nedostatak institucionalnih, stručnih i kadrovskih kapaciteta, kao i nedovoljna opremljenost i korištenje savremenih okolišnih tehnologija u oblasti upravljanja kvalitetom zraka”, izjavila je pomoćnica ministra za zaštitu okoliša u Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS-a Zijada Krvavac.

Berina Filipović-Kulenović, Heinz Tizek, Zijada Krvavac

Današnjoj radionici su prisustvovali predstavnici federalnih i kantonalnih ministarstava, institucija i poduzeća nadležnih za problematiku zagađenja zraka.