IT i Tehnologija

U Beču počeo prelazak sa elektronskog na mobilno poslovanje u javnoj upravi


Kod trećine svih austrijskih opština molbe i podnesci mogu se predati putem pametnog telefona i tableta.

Ono što se u Austriji na saveznom nivou u okviru strategije digitalizacije planira uraditi od 6. marta 2018. godine, već je realnost na lokalnom nivou – obavljanje administrativnih poslova u javnim službama preko aplikacije za pametni telefon.

Svi online formulari vodeće komunalne službe „amtsweg.gv.at“ od sada su automatski na raspolaganju na široko rasprostranjenoj opštinskoj aplikaciji „Gem2Go“, koja je optimizovana za mobilne uređaje.

Ovaj veliki korak prelaska sa elektronskog (E-Government) na mobilno poslovanje (M-Government) omogućen je uskom saradnjom dva vodeća preduzeća na komunalnom IT tržištu u oblasti online formulara i preduzeća „RIS d.o.o.“ u oblasti komunalnog Content menadžmenta.

Na internet stranici komunalne službe za formulare „amtsweg.gv.at“ koja posluje po nalogu Austrijskog saveza gradova građanima stoji ukupno oko 37.000 online formulara za oko 650 gradova i opština na raspolaganju. Mobilna ponuda posebno većih gradova i opština obuhvata aplikacije za razne prijave građana, mobilno očitavanje satova za potrošnju vode, vođenje termina za odnošenje smeća i dr.

Aplikacija „Gem2Go“ može se putem Apple, android i Windows uređaja preuzeti besplatno na App Store-u.