Tema u fokusu

Kako se u proteklom periodu razvijala regija Tešnja, Teslića, Doboja, Maglaja i Usore?


U organizacaciji Bosna Bank International (BBI) danas je u Tešnju održan okrugli sto o temi „Kako povećati konkurentnost privrede regije Tešnja, Teslića, Doboja, Maglaja i Usore – internacionalizacija poslovanja, razvojne šanse, pronalazak investitora i otvaranje novih tržišta”.

Ovaj skup bio je namijenjen predstavnicima privrednog sektora i kompanijama sa šireg područja ovih općina i gradova, a neki od ciljeva su bili pružanje ključnih smjernica izvoznicima i kompanijama, definiranje prioritetnih sektora privrede za promociju prema inostranim partnerima, kao i razmjena iskustava sa inostranih tržišta.

O koliko značajnoj regiji za bh. ekonomiju se radi dovoljno govori podatak da je svako deseto radno mjesto u FBiH u posljednjih pet godina otvoreno u Tešnju. Načelnik Tešnja Suad Huskić nedavno je kazao da kompanije iz ove općine  izvoze u 60 zemalja svijeta, te da, ukoliko bi standardi iz Tešnja postojali širom BiH, „bili bismo jeftinija i efikasnija država s više funkcionalnosti a manje korupcije, manje nerada i vjerovatno bi se svi bolje osjećali u BiH“.

Kao i u dosadašnjim sličnim dešavanjima koje je BBI organizirao širom BiH, a ususret Sarajevo Business Forumu koji će se 25. i 26. aprila održati u Sarajevu, LRC je danas u Tešnju predstavio analizu privrednih kretanja u ovoj privrednoj regiji. Analiza je obuhvatila sljedeće općine i gradove: Doboj, Doboj Jug, Doboj Istok, Tešanj, Teslić, Maglaj i Usora.

Direktor za razvoj LRC-a Damir Damadžić istakao je da ova regija bilježi rast broja kompanija, zaposlenih, prihoda te izvoza.

Ukoliko se analizira broj kompanija tokom 2015. godine u ovoj regiji poslovalo je 1.344 firmi, a godinu poslije 1.420. Najveći porast u ovom segmentu bilježe Doboj u RS-u (sa 335 na 360 kompanija) i Tešanj u FBiH (sa 481 na 510 kompanija).

Podaci LRC-a pokazuju i značajan rast broja zaposlenih u ovoj regiji. Naime, 2015. godine kompanije u ovoj regiji zapošljavale su 25.428 osoba, a 2016. godine 27.434. Najveći rast iznova bilježi Tešanj. Naime, na području ove općine zabilježen je rast od skoro 1.000 zaposlenih u samo godinu dana.

Kada je riječ o prihodima, kompanije ove regije bilježe porast sa 2,61 milijardi KM na 2,67 milijardi KM, dok je također zabilježen i rast izvoza sa 487 miliona KM na 511 miliona KM.

U ovoj regiji raste i broj kompanija koje ostvaruju preko 5 miliona KM prihoda, i to sa 80 u 2015. godini na 84 u 2016. godini.

Kada je riječ o operativnoj dobiti u 2016. godini lider u ovoj regiji je Madi iz Tešnja sa 9,7 miliona KM profita.

Današnji okrugli sto bio je jedan je u nizu događaja u organizaciji BBI VIP Business Cluba i BBI banke, čiji cilj je jačanje cjelokupne bosanskohercegovačke privrede i konkurentnosti bh. proizvoda na inozemnim tržištima. Privrednicima su danas predstavljanje i mogućnosti prezentacije projekata i poslovnih prilika za saradnju sa potencijalnim investitorima i poslovnim partnerima iz inostranstva i BiH na 9. Međunarodnoj poslovno-investicijskoj konferenciji Sarajevo Business Forum (SBF) 2018.

Top pet kompanija po prihodima u 2016. godini u regiji Tešnja, Teslića, Doboja, Maglaja i Usore:

1. Hifa-Oil Tešanj – 320,6 miliona KM

2. AS Jelah – 112,2 miliona KM

3. Madi Tešanj – 109,8 miliona KM

4. Natron-Hayat Maglaj – 91,8 miliona KM

5. MH ERS MP a.d. Trebinje, ZP Elektro Doboj – 72,3 miliona KM