Tržišta i finansije

Udruženje poslodavaca FBiH poziva Vladu i Parlament FBiH da rade


Upravni odbor Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine ocijenio je neprihvatljivim nefunkcioniranje i nerad  Vlade i Parlamenta FBiH.  U UO UPFBiH smatraju nedopustivim da, iako Vlada i Parlament FBiH nefunkcioniraju, ministri u Vladi i zastupnici i delegati u Parlamentu FBiH za svoj nerad uredno primaju plaće i sve druge prinadležnosti koje im pripadaju.

Napominju da je od početka 2018. godine održano 10 sjednica Vlade FBiH, od čega je šest bilo hitnih na kojima je obično razmatrana jedna ili dvije tačke dnevnog reda, koje su se obično ticale finansiranja ili položaja i prava državnih uposlenika.  Posljednja sjednica Vlade FBiH održana je 22. februara, prije više od 20 dana, dok je posljednja redovna sjednica Vlade FBiH održana prije više od mjesec i po dana.

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH posljednju, vanrednu sjednicu, održao je 24. januara ove godine. Od tada, do danas, nema ni naznake kada bi se ponovo mogao sastati Predstavnički dom Parlamenta FBiH.

“Dom naroda FBiH održao je dvije vanredne sjednice u ovoj godini. Od odluka koje pamtimo sa ovih sjednica, zastupnici i delegati Predstavničkog i Doma naroda Parlamenta FBiH, bez problema su postigli dogovor i usaglasili se oko budžeta FBiH, čime su, ponajprije,  sebi osigurali redovne isplate plaća, paušala, dnevnica”, navodi se u saopštenju Udruženja poslodavaca FBiH.

Svjesni da je izborna godina i da je predizborna kampanja davno počela, u UO UPFBiH upozoravaju da život i privreda ne mogu i ne smiju čekati da prođu oktobarski izbori kako bi izvršna i zakonodavna vlast u Federaciji BiH profunkcionirale i počele raditi u interesu građana i kompanija, u interesu onih koji ih biraju i plaćaju.

“Nedopustivo je da članovi Vlade i Parlamenta FBiH sebi dopuštaj luksuz da ne rade u situaciji kada imamo niz konkretnih problema koje treba riješiti i reformskih zakona koje treba usvojiti, kako bi FBiH krenula naprijed. Podsjećamo da godinama čekamo konačno usvajanje seta reforskih zakona iz oblasti poreza, kojima bi se smanjila opterećenja na rad, suzbila siva ekonomija i omogućilo otvaranje novih radnih mjesta. To je zahtjev poslodavaca, uposlenika, ali i Reformske agende koju su isti ovi članovi Vlade i Parlamenta FBiH usvojili na početku svoga mandata kao program rada”, navodi se u saopštenju.

UO UPFBiH poziva političke stranke koje čine vladajuću koaliciju u Federaciji BiH da se dogovore, pronađu kompromis i omoguće neometano funkcioniranje Vlade i Parlamenta FBiH do kraja mandata.

UO UPFBiH, također, poziva članove Vlade i Parlamenta FBiH da prestanu koristiti političke nesuglasice kao opravdanje za  nerad i da do kraja svoga mandata časno i pošteno ispunjavaju obaveze koje su preuzeli prihvatajući mandate u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti. Mjesto ministra, zastupnika i delegata uz prava podrazumijeva i obaveze, a prva od tih obaveza je – rad.