Tržišta i finansije

Grad Beč predstavio novi “Kvalifikacioni plan 2013” za radno tržište


Grad Beč i njegovi socijalni partneri predstavili su “Kvalifikacioni plan 2030” koji je dorada strategije iz 2013. godine. Plan je donesen s ciljem smanjenja udjela osoba sa niskim formalnim obrazovanjem na radnom tržištu.

Sve prognoze govore: Radna mjesta u Beču u budućnosti će nastajati u onim sektorima koje zahtijevaju srednje i ili visoke kvalifikacije. Radnih mjesta za osobe sa maksimalno završenim obaveznim obrazovanjem biće sve manje na tržištu. Velika tema bili su izazovi na radnom tržištu u doba digitalizacije i neophodnost prilagođavanja svih generacija novoj stvarnosti.

Grad Beč je u izradu i realizaciju novog plana za kvalificiranje radne snage uključio gradske službe za obrazovanje, integracije i socijalnu politiku, Privrednu komoru Beča, saveznu Radničku komoru, Udruženje industrijalaca i Austrijski savez sindikata.

Osnovni ciljevi Plana su da svi mladi u Beču dobiju šansu za obrazovanje nakon obaveznog školovanja. Svima koji kao mladi nisu uspjeli da steknu kvalifikaciju biće omogućeno da nadoknade školovanje i obuku.

Ljudi koji su imigrirali u Beču dobiće pomoć da svoje obrazovanje bolje iskoriste na radnom tržištu. Novitet u planu je da će i Bečlijama s višom i visokom stručnom spremom koju ne mogu iskoristiti na radnom tržištu omogući dodatno obrazovanje i sticanje novih kompetencija.