Tržišta i finansije

Žene u BiH se suočavaju s preprekama na tržištu rada i u poduzetništvu


Žene u BiH se suočavaju s brojnim preprekama na tržištu rada i u poduzetništvu što predstavlja veliki ekonomski gubitak za zemlju, istaknuto je na prezentaciji Svjetske banke koja je održana danas u Sarajevu.

Na prezentaciji “Prikupljanje dokaza o inkluzivnom rastu i otvaranju radnih mjesta na zapadnom Balkanu: Rodna prizma”, viša ekonomistica Svjetske banke za zapadni Balkan Maria E. Davalos rekla je da su neke od prepreka vezane za dostupnost brige o djeci, ali i društvene norme koje sprečavaju žene da čak i traže posao.

“Osim toga, prepreke za žene predstavlja i pristup sredstvima za proizvodnju, registracija vlasništva, kao i pristup finansiranju”, pojasnila je Davalos.

Dodala je da su poseban problem propisi koji se tiču porodiljskog odsustva te da zbog svih tih različitih aspekata žene  nemaju pristup poslu kakav imaju muškarci.

Finansijaki ekspert Svjetske banke Johanna Jaeger naglasila je da se poduzetnice u BiH susreću s finansijskim preprekama kada je riječ o dostupnosti kredita, lizinga ili visini kolaterala u odnosu na poduzetnike.

Također, navela je da su poduzetnice u prosjeku mlađe od svojih muških kolega, ali  i da su firme koje one vode manje.

Izradu izvještaja podržala je Vlada Švicarske, prenosi Fena.