Novosti

S novim vlasnikom Burch univerzitet modernizira svoj obrazovni proces i programe


Na Internacionalnom Burch univerzitetu je sa početkom jula počeo upis budućih studenata na sva tri obrazovna ciklusa i tri fakulteta koja rade u sklopu univerziteta – Fakultetu ekonomije i društvenih nauka, Fakultetu za inženjering i prirodne nauke i Fakultetu za edukaciju i humanističke nauke.

Sa početkom ove godine, ulaskom pod okrilje Stirling Education grupe iz Velike Britanije, Burch univerzitet je pokrenuo procese uvođenja novih metoda rada i pristupa obrazovanju koji se primjenjuju na najboljim evropskim univerzitetima, a sve to uz pomoć stručnjaka koji su angažovani od strane Stirling Education grupe i koji će raditi na transferu znanja sa obrazovnih institucija iz Velike Britanije.

Na ova tri fakulteta, pored dodiplomskih programa menadžmenta, međunarodnih odnosa i evropskih studija, informacijskih tehnologija, genetike i bioinženjeringa, elektrotehnike, arhitekture, engleskog jezika i književnosti na koje se već dugi niz godina vrši upis studenata, od ove godine studenti mogu upisati i nove, izuzetno popularne programe građevinarstva te grafičkog dizajna i multimedije.

Pored dodiplomskih, na Burch univerzitetu trenutno je otvoren upis i na postdiplomskim magistarskim te doktorskim studijama na sedam programa na sva tri fakulteta.

Duboko vjerujemo da je naša uloga da obrazujemo studente, ali istovremeno znamo da je to obrazovanje u velikoj mjeri vezano za izgradnju karaktera i usađivanje pravih vrijednosti kod naših studenata. Mi kontinuirano pokrivamo sve aspekte studentskog života na kampusu kako bi kreirali prilike za naše studente, a sve u cilju njihovog ličnog razvoja. Ponosni smo što pomažemo ovim mladim ljudima da rastu do svog punog potencijala i sigurni smo da ih vrijednosti koje ih učimo ovdje čine boljim osobama, a samim tim i vrijednim članovima naše zajednice“, ovim riječima je profesorica Omerbegović-Arapović, prorektorica za nastavu i studentska pitanja Burch univerziteta, opisala šta Burch univerzitet, pored svoje obrazovne uloge radi za svoje studente.

Profesorica Omerbegović Arapović također navodi: “Naše je ubjeđenje da univerzitet kao obrazovna institucija, ima puno širu ulogu u društvu i to ubjeđenje je utkano i u viziju naše institucije da postanemo vodeći poduzetnički univerzitet u državi, i da potaknemo uspostavljanje trilateralnih veza gdje vladine institucije, univerziteti i privatni sektor sarađuju u kreiranju javnih politika i razvoju novih tehnologija i inovacija.

Već izgrađena prepoznatljivost univerziteta, uspjesi diplomaca Burcha u privatnom sektoru i nastavku obrazovanja na višim ciklusima, u kombinaciji sa iskustvom koje donose partneri iz Velike Britanije, garant su nastavka uspješnog rada univerziteta i stvaranja novih generacija uspješnih mladih ljudi kao što je to bio slučaj i do sada.