Mnogi proizvođači koji drže do ugleda koriste usluge Instituta GIT

Mnogi proizvođači koji drže do ugleda koriste usluge Instituta GIT

Institut za građevinarstvo, građevinske materijale i nemetale Tuzla (Institut GIT) je naučno-istraživačka ustanova osnovana 1984. godine. U svom sastavu ima tri organizacione jedinice: Laboratoriju, Tijelo za certificiranje građevinskih proizvoda i Odjel za projektiranje.

Djelatnost Instituta GIT je ispitivanje građevinskih proizvoda, materijala i konstrukcija; izdavanje certifikata o usklađenosti i certifikata o tvornici i tvorničkoj kontroli proizvodnje te izrada projekata konstrukcija objekata nisko i visokogradnje, izrada projekata sanacije objekata i dr.

Institut GIT je među prvim kompanijama koje su prepoznale uvođenje sistema kvaliteta, usvajanje i implementaciju evropskih standarda u rad Laboratorije i Tijela za certificiranje građevinskih proizvoda. Institut za akreditiranje Bosne i Hercegovine dodijelio je 2002. godine certifikat o akreditaciji Laboratoriji Instituta GIT i Tijelu za certificiranje građevinskih proizvoda.

Ovom akreditacijom tijelima je priznato da su organizovana, opremljena i da primjenjuju ispitne metode i standarde i implementiraju sistem kvaliteta u skladu sa odredbama evropskih standarda. Institut GIT d.o.o Tuzla već ima dosta „radnog staža“ u uvođenju sistema upravljanja u radu Laboratorije, ono što su druge Laboratorije prepoznale i usvojile u posljednjih pet godina.

Od 2002. do danas  u Evropi su se mjenjali standardi koji su definisali rad ovih tijela, pa danas Laboratorija posjeduje akreditaciju po standardu BAS EN ISO/IEC 17025, a Tijelo za certificiranje akreditaciju po BAS EN ISO/IEC 17065.

Ono što je veoma važno i vrijedno je svake pohvale da je Institut GIT do prošle godine bio jedina kompanija u Bosni i Hercegovini koja je akreditovana i ovlaštena za poslove izdavanja certifikata o usklađenosti i certifikata o tvornici i tvorničkoj kontroli proizvoda po evropskim standardima.

Svi građevinski materijali i proizvodi koji se plasiraju na tržište BiH bi morali prije plasmana  biti provjereni i ispitani, čime se obezbjeđuje kvalitet proizvoda i materijala za naše građane.

Mnogi proizvođači kako iz BiH tako iz Evrope koji drže do svog ugleda i koji žele kvalitetom građevinskih materijala, proizvoda i konstrukcija sačuvati poziciju na tržištu, svoje proizvode ispituju upravo u GIT-u. Institut iz Tuzle prepoznatljiv je po stalnom unapređivanju sistema kvaliteta rada, profesionalnom pružanju usluga, te nepristrasnosti i neovisnosti u području ispitivanja i vrednovanja rezultata ispitivanja.

Institut GIT sa svojim naučnim i stručnim zaposlenicima kontinuirano ulažu značajna sredstva i napore na unapređenju sistema kvaliteta rada Laboratorije i Tijela za certificiranje građevinskih proizvoda, po čemu ne zaostaju za sličnim tijelima u Evropi. Postupci ocjenjivanja usklađenosti, izdavanje certifikata o usklađenosti i certifikata o tvornici i tvorničkoj kontroli proizvodnje baziran je na evropskim standardima.

”U proteklih 35 godina rada Institut je u oblasti projektiranja stekao značajne reference koje su mu dale čvrstu i značajnu poziciju na sve konkurentnijem tržištu, koje, nažalost, sve više daje prednost niskim cijenama, a ne kvalitetu. Institut GIT insistira uvijek na kvalitetu, koji je dugoročno gledano, ipak, najisplativiji! Za osavremenjavanje procesa projektovanja, Institut GIT je posljednjih godina uložio značajna sredstva za kupovinu računarske opreme, specijaliziranih građevinskih programa, plotera, štampača… Ispitivanje građevinskih materijala obavlja se u laboratoriji na savremenoj opremi, primjenom standardizovanih ispitnih metoda EN i JUS, u skladu sa usvojenim i implementiranim sistemom kvaliteta. Laboratorija ima kompetentno rukovodno i tehničko osoblje sa ovlaštenjima i resursima potrebnim da izvršava svoje obaveze. Raspolaže modernom opremom koja joj je potrebna za ispitivanja kojim se bavi. Sva oprema redovno se održava i servisira, a mjerna, ispitna i kontrolna oprema se redovno kalibrišu. Za kalibraciju ispitne opreme koriste se isključivo usluge laboratorija     koje mogu dokazati kompetentnost, mogućnost mjerenja i sljedivost i koje posjedjuju certitifat o akreditaciju”, kazala je Zehrina Begić, direktorica Instituta GIT.

Laboratorija i Tijelo za certificiranje Instituta GIT u svim ispitivanjima i poslovima vezanim za ispitivanje i izdavanje certifikata dosljedno provodi usvojeni i dokumentirani sistem kvaliteta. Sve procedure u Institutu GIT su, kako one koje se odnose na stručni dio ispitivanja, tako i ostale koje uređuju administrativni i tehnički sistem, urađene i implementiraju se prema odredbama navedenih standarda, pri čemu su uvaženi i propisi nadležnih državnih organizacija i tijela za pojedine oblasti.

”Kod pružanja usluga klijentima pridržavamo se dobre profesionalne prakse i jedini kriterij za vrednovanje rezultata ispitivanja je kriterij standarda i propisa relevantnih za pojedini građevinski materijal ili konstrukciju”, istaknula je Begić.

Izdvajate se od konkurencije i po jedinstvenim uslugama koje nudite. Predstavlja li Vam to možda i pritisak?

”Rukovodstvu Instituta GIT je cilj i poslovna politika da se izdvajamo po uslugama koje nudimo  od konkurencije i takav pritisak je sastavni dio moga posla. Iskreno to je i moja želja.”

Koji su to projekti koje ste realizirali, a na koje ste najviše ponosni?

”U Institutu sam već 24 godine i kroz taj period je bilo puno projekata koje smo realizirali i na koje sam ponosna. Navest ću samo neke od njih: projekat  rušenja rashladnog tornja TR2  u Termoelektrani Tuzla, projekat brane – za potrebe deponovanja šljeke i pepela iz TE Tuzla, ispitivanja betona ugrađenih u tijelo brana HE GRABOVICA i HE SALAKOVAC, kontrola kvaliteta materijala na obilaznici oko grada Brčko, usluge neovisne kontrole izvedenih radova za tunele Karaula (put Sarajevo-Tuzla) i tunela Vijenac na autoputu Sarajevo-Zenica I dr. Ponosna sam što imamo kupce iz cijele Evrope koji obavljaju kontrolu svojih materijala i proizvoda u Institutu GIT, što smo se istakli kvalitetom svojim usluga, nezavisnim i objektivnim ocjenjivanjem  koji je prepoznat i van granica BiH’’.

Rijetko susrećemo ženu u ovoj djelatnosti. Kako je to biti uspješna poduzetnica u BiH?

‘’Pa teško, kao i svima nama, svaka grana privrede ima neke probleme. U građevinskom sektoru nije uobičajno da srećete puno žena. Ali je puno je lakše ako imate podršku porodice i ako imate tim kao moj, gdje smo svi kao jedan’’.

 (Razgovarao: Alen MEHANOVIĆ)

Najnoviji tekstovi

Pin It on Pinterest

Share This

Share!

Podjeli ovaj sadržaj sa prijateljima.