Novosti

HeidelbergCement objavio izvještaj o održivom razvoju za 2018.


HeidelbergCement objavio je danas Izvještaj o održivom razvoju za 2018. godinu

Kroz ambiciozne ciljeve smanjenja emisija, koje je također prepoznala Inicijativa za ciljeve zasnovane na nauci (the Science-Based Targets initiative), HeidelbergCement postavlja jasne prioritete u zaštiti klime.

„Smanjenje naših CO2 emisija i obzirno upravljanje prirodnim resursima prioriteti su u svim našim poslovnim linijama“ kazao je Bernd Scheifele, predsjedavajući Upravnog odbora HeidelbergCementa.

Dodao je da su primarno usmjereni na razvoj održivih proizvoda i implementaciju konkretnih mjera na nivou tvornica kako bi postigli ciljeve održivosti.

Kompanija je sebi za cilj postavila smanjenje svojih specifičnih neto CO2 emisija po toni cementa za 30 posto do 2030. a u odnosu na 1990. godinu.

HeidelbergCement namjerava realizirati svoju viziju CO2 neutralnog betona najkasnije do 2050.

Pored zaštite klime i smanjenja emisija, u desetom izvještaju kompanije o održivom razvoju ističe se širok spektar aktivnosti koje provodi HeidelbergCement na polju održivog razvoja.

U izvještaju su detaljno obrađene teme kao što su ljudska prava i poštivanje zakona i propisa kao i zaštita zdravlja i sigurnost na radu za koje su tokom 2018. provedene mnogobrojne intenzivne mjere obuke u svim zemljama u kojima Grupa posluje.

Pored toga, u izvještaju su dokumentirane aktivnosti kompanije na polju korporativne društvene odgovornosti kao i intenzivna razmjena između različitih interesnih grupa na poljima kao što su lanac opskrbe i upravljanje opskrbom, istraživanje i razvoj, biodiverzitet, odgovorna upotreba zemljišta i zaštita vode.

“U fokusu naše strategije održivog razvoja je lokalna odgovornost – prema našim zaposlenicima i našim susjedima kao i prema okolišu,“ kazao je Scheifele.

Svrha izvještaja je da ovu strategiju učini transparentnom i sveobuhvatnom kroz detaljne opise svih ključnih pitanja, projekata i mjera zajedno sa relevantnim ključnim brojkama.

Aktivnosti HeidelbergCementa na održivom razvoju zasnivaju se na Obavezama održivog razvoja 2030. koje je kompanija usvojila 2017, a kroz koje su definirani principi i ciljevi održive strategije do 2030.

Izvještaj odgovara uspostavljenim standardima Globalne inicijative izvještavanja (Global Reporting Initiative – GRI).

Ovaj dokument također ističe posvećenost Grupe principima UN Globalnog sporazuma (UN Global Compact – UN GC) i UN

Ciljevima održivog razvoja (UN Sustainable Development Goals – UN SDGs).

HeidelbergCement je jedan od najvećih svjetskih proizvođača građevinskih materijala i vodeći na tržištu agregata, cementa i transportnih betona.

Kompanija zapošljava oko 58.000 ljudi na više od 3.000 lokacija u oko 60 zemalja svijeta.