Novosti

Zvizdić i Terzić razgovarali o dinamici izgradnje autoputa 5c


Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Denis Zvizdić i direktor JP Autoceste FBiH Adnan Terzić razgovarali su o aktuelnoj i budućoj dinamici izgradnje autoputa 5c.

Zajednički su konstatovali da je autoput 5c, kao dio panevropskog koridora koji BiH spaja sa centralnom Evropom, najvažniji infrastrukturni projekat koji će značajno unaprijediti privredni razvoj i konkurentnost BiH.

Iskazano je zadovoljstvo dosadašnjim angažmanom državnih institucija u saradnji sa međunarodnim finansijskim institucijama, efikasnom osiguranju potrebnih finansijskih sredstava, kao i njihovoj konačnoj ratifikaciji.

Time su omogućeni radovi na realizaciji brojnih dionica, od kojih je sedam u fazi izgradnje, dok su četiri u finalnoj fazi pripreme za početak radova, što govori o posvećenosti JP Autoceste FBiH realizaciji strateškog cilja izgradnje autoputa 5c.

Istaknuta je i važnost nastavka izgradnje autoputa prema sjeveru, posebno na dionici od Poprikuša do Medakova, odnosno Putnikovog brda, čime bi značajno bio povećan nivo ukupne operativne funkcionalnosti autoputa 5c.

Zvizdić je iskazao punu posvećenost važnosti izgradnje infrastrukture, posebno autoputa 5c, kao i neophodnost brže ratifikacije svih finansijskih sporazuma koji se odnose na ukupnu izgradnju infrastrukture na autoput 5c, saopćeno je iz Sektora za odnose s javnošću PSBiH.